Close Dark Download image Light Share

Dataskydd

Ladda ner bild

Bästa användare,
Välkommen till webbplatsen för EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Här återfinns våra användningsvillkor samt vår dataskyddspolicy för webbplatsen. Dataskyddsinformation inom ramen för ytterligare databehandling återfinns under ”Dataskyddsdokument“.

Ändringar av dina inställningar avseende cookies och privatsfär

Ladda ner bild

Vi respekterar din privatsfär. Oavsett om du redan har samtyckt till cookies eller inte – här kan du ge ditt samtycke igen även i efterhand, eller återkalla det, när som helst.

Dataskyddspolicy

Ladda ner bild

Dataskyddsinformation för användning av webbplatsen www.enbw.com

Utgåva: 20 juni 2024

Vi, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats, hur vi behandlar dessa uppgifter och vilka rättigheter du har i samband med dina personuppgifter.

Ladda ner bild

1. Vem är ansvarig för behandlingen av mina uppgifter?

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe

Växel: +49 721 63-00
Kundenservicenummer: +49 721 72586-001
E-post:

Vid frågor, förslag eller klagomål kan du nå oss under ovannämnda kontaktuppgifter.

Ladda ner bild

2. Hur når jag dataskyddsombudet?

Du når vårt dataskyddsombud på . Ombudet står gärna till tjänst vid frågor om dataskyddet.

Ladda ner bild

3. Hur behandlas mina uppgifter när jag besöker webbplatsen?

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter endast om vi antingen har fått ditt samtycke till databehandlingen, eller om behandlingen är tillåten eligt lag.

Ladda ner bild

3.1 Insamling av tekniskt erforderliga data och loggfiler

När du besöker våra webbsidor i rent informationssyfte, d.v.s. inte registrerar dig eller överför data på annat sätt (t.ex. via ett kontaktformulär) samlar vi in de data som din läsare skickar till oss. Detta är följande uppgifter:

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för förfrågan
 • Tidsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehåll i förfrågan (konkret sida)
 • Överförd datamängd
 • Webbplats varifrån du besöker oss (Referrer URL)
 • Webbplats som du besöker
 • Läsartyp och använd version
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av läsarprogramvaran.

Insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter görs för att vi skall kunna visa dig webbplatsen, säkerställa stabiliteten och förbättra den, samt av säkerhetsskäl.

Rättslig grund för denna behandling är art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Data raderas så snart som de inte längre behövs för ovannämnda ändamål. Vid en lagring av en IP-adress äger radering resp. anonymisering rum efter senast 30 dagar. Insamlingen av dessa data samt lagringen av data i loggfilter är absolut nödvändig för driften av webbplatsen. Användaren kan därför inte invända mot detta.

Om du utnyttjar erbjudanden på våra webbsidor vilka kräver registreringen, lagras ytterligare data. Hänvisningar om registrering återfinns i användningsvillkoren i stycket ”Registrering”.

Ladda ner bild

3.2 Användning av cookies och andra teknologier

Dessutom används cookies och andra teknologier vid användningen av vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av oss eller annan (se beskrivningen av våra analysmetoder nedan) på din dator och genom vilka viss information överförs av den part som sätter dem. Cookies allokeras alltid läsarrelaterat. Cookies gör det inte möjligt att köra program eller att överföra virus till din PC.

Du kan konfigurera din läsarinställning utifrån dina önskemål, och avslå t.ex. placering av tredjeparts-cookies eller alla cookies. Vi vill emellertid hänvisa till att du i detta fall ev. inte kan använda samtliga funktioner på våra webbsidor fullt ut. Det står dig också fritt att när som helst radera alla cookies via inställningar i din läsare. Förutom cookies används även andra teknologier i det enskilda fallet (t.ex. pixlar) för insamling av information.

3.2.1 Användning av nödvändiga cookies och teknologier

Vi använder cookies och teknologier för att kunna erbjuda dig följande funktioner och tjänster:

 • Plattform för samtyckeshantering
 • System för tagghantering
 • Tekniskt nödvändiga webbplats-cookies
 • Bedrägeriskydd
 • Test och optimering av webbplatsen
 • Avräkning med samarbetspartners
 • Räckviddsmätning utan profiluppläggning
 • Grundläggande webbanalys

Rättslig grund för databehandlingen är § 25 avsn. 2 TTDSG i kombination med art. 6 avsn. 1 lit. b) resp. lit. f) GDPR. Behandlingen syftar till att underlätta din användning av vår webbplats och att kunna erbjuda dig våra tjänster enligt önskemålen. Vissa funktioner på vår webbplats fungerar inte utan användning av dessa cookies och kan därför inte visas. Vårt berättigade intresse av behandling av cookies framgår av ovannämnda syften. Cookies raderas när sessionen avslutas (t.ex. utloggning eller stängning av läsaren) eller när en viss tid har löpt ut.

Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager (”GTM“) som Tag-Management-system. Genom denna tjänst kan spårningskoder och kodfragment (”taggar”) administreras via ett gränssnitt. Taggarna för t.ex. Google Analytics tillhandahålls, konfigureras och administreras enbart via GTM. Själva datainsamlingen och -behandlingen sker däremot via de tjänster som är tillämpliga för detta. Därför har GTM inte åtkomst till de genererade data. Inga cookies används och inga personuppgifter registreras.

Application Insights

Vi använder oss av Application Insights, en webbanalystjänst från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (”Microsoft“), för att utvärdera användningen av vår webbplats i statistiksyfte och för att sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter. Dessutom genereras utvärderingar i felavhjälpande syfte och för optimering av webbplatsen och applikationen. Application Insights baseras på databasapplikationen ”Azure“. Därvid sätts din IP-adress till värdet 0 och anonymiseras därmed. Den information som har genererats av cookien om din användning av vår webbplats skickas i regel till en Microsoft-server i USA och lagras där. Microsoft behandlar denna information på vårt uppdrag. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Vårt berättigade intresse framgår av ovannämnda syften. Lagringstiden för cookien är 12 månader.

Mer information från Microsoft på temat dataskydd och Azure finns på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Analytics

På vår webbplats använder vi oss av Google Analytics (”GA”), en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den gör det möjligt för oss att analysera användningen av våra webbplatser i statistiksyften och att bedriva räckviddsmätning utan profiluppläggning. Cookien genererar information om din användning av vår webbplats, information som kan administreras grafiskt via programvaran Google Data Studio och visualiseras. Google Data Studio har åtkomst endast till redan genererade data från GA. En grundläggande behandling, avsedd endast för din webbplatssession, av cookies i statistiksyften äger rum enligt art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Vårt berättigade intresse framgår av ovannämnda syften. Löptiden för cookien, d.v.s. hur länge som den samlade informationen lagras, är 30 minuter efter att du blev inaktiv. Därmed är din session avslutad och det garanteras att du inte kan kännas igen i ytterligare sessioner. Våra webbsidor använder GA uteslutande med utökningen "_anonymizeIp()” som leder till avkortning och kryptering av din IP-adress i medlemsstater inom EU eller i andra EEC-länder. Därmed är direkta personkopplingar uteslutna. Den insamlade informationen, inkl. den avkortade och krypterade IP-adressen, skickas i regel till en Google-server i USA och lagras där.

Förutom att använda de allmänna invändningsmöjligheterna kan du förhindra registrering av de data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandling av dessa data genom Google genom att ladda ned och installera den läsar-plugin som finns under denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

AWIN

Vår webbplats använder en tjänst från AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin. Inom ramen för sina spårningstjänster för dokumentation av transaktioner (t.ex. leads och sales) lagrar AWIN cookies i enheterna hos användare som besöker eller använder våra webbplatser eller andra online-erbjudanden från oss (t.ex. om du registrerar dig för ett nyhetsbrev eller lägger in en beställning). Dessa cookies används endast till att korrekt allokera resultatet av ett reklamslag samt att debitera reklamkostnaderna. Din IP-adress kortas ned omedelbart efter insamlandet. I en cookie placeras endast information om när man klickade på en reklamtyp från en enhet. I en extra cookie som sätts av oss lagras en individuell siffersekvens, som dock inte kan allokeras till den enskilda användaren. Rättslig grund för databehandlingen är ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR. Förutom de allmänna återkallelsemöjligheterna kan du även använda nedanstående länk för att återkalla ditt samtycke och förhindra registrering genom AWIN framgent på denna webbplats: https://www.awin.com/de/rechtliches/optout. När du klickar på denna länk genereras en Opt-Out-cookie och lagras i din läsare. Denna cookie förhindrar att spårningstjänster från Awin placerar nya cookies på din enhet i framtiden. Samtidigt raderas alla Awin Tracking cookies som kan finnas på din enhet.

Google reCaptcha

För inloggning och kontosäkerhet använder vi ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på vår webbplats. Google reCAPTCHA är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC (Mountain View, Kalifornien, USA). För det europeiska området erbjuds tjänsten av företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

reCAPTCHA hjälper oss genom att kontrollera datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. vid inloggningen) och skiljer på om inmatningen sker av en person eller av misstag genom automatiserad, maskinell bearbetning. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA besökarens beteende och utvärderar olika typer av information. Förfrågan stänger försändelsen av din IP-adress och ev. Webbläsardata som din användaragent på Google Ireland Limiteds servrar. Google förkortar din IP-adress i EU:s medlemsstater eller i andra länder i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till Google-servrar i USA och förkortas där. Dessutom registreras besökarens uppehållstid på webbplatsen och användarens musrörelser för att analysera förfrågningarna.

ReCAPTCHA-analyser startar automatiskt när besökaren går in på webbplatsen och går helt i bakgrunden. De uppgifter som krävs för analysen behandlas uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och för att skydda dina förfrågningar via ett webbformulär. På vår webbplats sker ingen lagring av personuppgifter med hjälp av reCAPTCHA. Generellt gäller radering eller spärrning av personuppgifter för de registrerade så snart syftet med lagringen inte längre föreligger. Lagringstiden för de behandlade uppgifterna fastställs av Google Ireland Limited och kan inte påverkas av oss.

Användningen av tjänsten och databehandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse, dvs. för skydd mot automatiserade inmatningar (attacker) och för säkerheten på vår webbplats enligt art. 6.1 lit. GDPR.

Mer information och information om Google reCAPTCHAs integritetspolicy finns i Googles integritetspolicy https://policies.google.com/privacy?hl=sv samt på följande sida https://www.google.com/recaptcha/about. Standardavtalsklausuler (Controller – Controller) har ingåtts för att säkra den möjliga överföringen av tredje land till Google LLC.

3.2.2 Användning av tredjeparts-cookies och andra tredjepartsteknologier

Förutom våra egna cookies använder vi även tredjeparts-cookies och andra tredjepartsteknologier på vår webbplats. Tredjeparts-cookies är cookies som inte lagras av oss på din dator, utan av tredjepartsoperatörer. Mer information om omfattningen och syftet med databehandling, rättslig grund, lagringstid samt möjligheter till återkallande, invändning och åtgärder avseende tredjeparts-cookies och andra teknologier återfinns nedan i förklaringarna till de metoder vi använder.

Du kan när som helst anropa dina inställningar av cookies och privatsfär i vår dataskyddsinformation online och ändra ditt beslut eller lämna eller återkalla ditt samtycke i efterhand.

Ladda ner bild

3.3 Användning av cookies och teknologier som måste godkännas på basis av samtycke

På våra webbsidor använder vi de tjänster som beskrivs i detta avsnitt på basis av ditt samtycke, som du har givit oss via cookie-bannern enligt § 25 avsn. 1 TTDSG i kombination med art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR. För dessa tjänster gäller att du när som helst, med verkan framåt i tiden, kan återkalla ditt samtycke resp. lämna det igen i efterhand, genom att du anropar och konfigurerar dina inställningar av cookies och privatsfär via vår dataskyddsinformation online. Alternativt kan du förhindra lagring av cookies med en inställning i din läsarprogramvara. Observera att de gjorda läsarinställningarna alltid gäller endast för den läsare som används för tillfället. Ytterligare detaljinformation återfinns nedan.

3.3.1 Google Analytics

På vår webbplats använder vi oss av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). I princip använder GA [ ] "cookies" för att få information om användningen av våra webbsidor och att analysera informationen. Inom ramen för de s.k. reklamfunktionerna samlar vi också in data i marknadsföringssyften och för leverans av individuellt avstämda reklambudskap. Dessa funktioner omfattar t.ex. bildandet av användargrupper med samma intressen och beteenden, samt framtagning av remarketing-listor på basis av samlade intresse-, beteende- och demografiska data. Exempelvis riktas relevant innehåll till dig på basis av dina intressen. Behandling av dina data sker endast om du har samtyckt aktivt till området ”Marketing- och personanpassning” inom ramen för cookie-bannern på vår webbplats. Rättslig grund för databehandlingen är i dessa fall ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a), art. 49 avsn. 1 lit. a) GDPR. På vårt uppdrag använder Google den insamlade informationen till att utvärdera din användning av vår webbplats och att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna. Löptiden för cookien, d.v.s. hur länge som den samlade informationen lagras, är 12 månader. Våra webbsidor använder GA uteslutande med utökningen "_anonymizeIp()” som leder till avkortning och kryptering av din IP-adress i medlemsstater inom EU eller i andra EEC-länder. Därmed är direkta personkopplingar uteslutna. Den insamlade informationen, inkl. den avkortade och krypterade IP-adressen, skickas i regel till en Google-server i USA och lagras där.

Förutom att använda de allmänna återkallelsemöjligheterna kan du förhindra registrering av de data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandling av dessa data genom Google genom att ladda ned och installera den läsar-plugin som finns under denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vi vill emellertid hänvisa till att du i detta fall ev. inte kan använda samtliga funktioner på våra webbsidor fullt ut. Alternativt till läsar-plugin eller i läsare i mobila enheter kan du klicka på denna länk för att sätta en Opt-Out-cookie som förhindrar framtida registrering genom GA inom denna webbplats (JavaScript måste vara aktiverat):

Deaktivera Google Analytics

Observera att denna opt-out-cookie fungerar endast i denna läsare och endast för denna domän. Om du raderar dina cookies i denna läsare, måste du klicka på länken igen.

Allmän information om dataskyddet hos DoubleClick finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.3.2 Google Display & Video 360 och Google Campaign Manager 360

På vår webbplats använder vi online-marketingtjänsten ”Display & Video 360“ (f.d. Double Click Bid Manager, ”DV360“) samt online-marketingtjänsten ”Campaign Manager 360“ (f.d. Double Click Campaign Manager, ”CM360“) från Google. Vi behandlar data om dina rörelser på våra webbsidor i marknadsföringssyfte och för leverans av individuellt avstämda reklambudskap. Dessutom behandlar vi data från ansökningsprocessen (t.ex. orsak till byte, betalsätt etc.) som du har valt inom ramen för ditt webbplatsbesök, för att bilda användargrupper med jämförbara mönster och för att generera remarketing-listor. Exempelvis riktas relevant innehåll till dig på basis av ditt uppträdande. Därvid använder DV360 och CM360 principiellt s.k. cookies, i syfte att se var och hur våra reklamannonser har visats. Dessutom kan man förhindra på detta sätt att reklamannonser visas flera gånger. CM360 använder även cookies för Conversion-spårning (s.k. ”Floodlight Cookies“), som möjliggör utvärderingar av ditt digitala användarmönster på våra webbsidor, t.ex. information om produkter som du har visat intresse för (t.ex. tariff, verksamhetsgren etc.). Vi kan då mäta effektiviteten i vår reklamverksamhet och vända oss till identifierade användargrupper med rätt innehåll. Förutom aktiviteterna på vår webbplats samlar vi in och behandlar information om ditt användarbeteende inom Google reklamnätverk. Rättslig grund för databehandlingen är i dessa fall ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a), art. 49 avsn. 1 lit. a) GDPR. På vårt uppdrag använder Google den insamlade informationen till att utvärdera effekten av vår reklamverksamhet och till att sammanställa rapporter om kampanjerna. Det finns en teknisk koppling mellan DV360, CM360 och GA. Redan insamlade data och information kan då utväxlas mellan verktygen. På vårt uppdrag importerar Google data från CM360 och GA till DV360 och gör dem tillgängliga där för oss. Dina uppgifter är tillgängliga för oss endast om du har samtyckt aktivt till området ”Marketing- och personanpassning” inom ramen för cookie-bannern på vår webbplats. De cookies som lagras av CM360 och DV360 raderas senast efter 90 dagar. Din IP-adress krypteras av Google och kortas ned. Därmed är direkta personkopplingar uteslutna. Vi kan aldrig se din IP-adress. Den insamlade informationen, inkl. IP-adressen, skickas i regel till en Google-server i USA och lagras där. Förutom de allmänna återkallelsemöjligheterna kan du även använda nedanstående länk för att återkalla ditt samtycke i inställningarna för ditt Google-konto och förhindra registrering av personanpassad reklam från Google framgent på denna webbplats: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=de

Allmän information om dataskyddet hos DoubleClick finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.3.3 Google Ads

Som Google Ads-kund använder vi även Google Conversion Tracking på vår webbplats. Detta är en analystjänst från Google. Inom ramen för denna tjänst placerar Google Ads en cookie i din dator (”Conversion Cookie“), när du har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Syftet med användningen av omvandlings-cookien är att använda den insamlade informationen till att generera omvandlingsstatistik för Ads-kunder. Rättslig grund för databehandlingen är i dessa fall ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a), art. 49 avsn. 1 lit. a) GDPR. Vi som Ads-kund ser endast det totala antalet användare som har klickat på vår annons och som har dirigerats vidare till en sida som är försedd med en omvandlingsspårningstagg. Vi erhåller dock ingen information som gör det möjligt att identifiera en användare personligen. När du besöker vissa sidor hos oss och om cookien ännu inte har löpt ut, är det möjligt för oss och Google att med hjälp av denna cookies se att någon har klickat på annonsen och dirigerats vidare till vår webbplats på det sättet. Eftersom varje AdWords-kund får en annan cookie är det inte möjligt att spåra cookien via webbplatser hos andra Ads-kunder. Denna typ av cookies upphör att gälla efter 540 dagar, och syftar inte till att identifiera dig som person. Om du har tecknat ett avtal med EnBW upphör denna cookie att gälla efter 60 dagar.

Allmän information om dataskyddet hos DoubleClick finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.3.4 Adform

För visning av intressebaserad reklam sätts cookies från Adform A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Köpenhamn K, Danmark) på vår webbplats. Dessa cookies lagrar information om operativsystem, läsarversion, geografiskt läge, URLs, på vilka Adform visar reklam, samt antal klick eller visningar. Direkt vid insamlingen av data anonymiseras din IP-adress genom att den kortas ned med de sista tre siffrorna. De insamlade data går därigenom inte att koppla till någon person, varken för Adform eller för oss. Den cookie som Adform placerar har en löptid om 60 dagar. De data som samlas in med Adform-cookien används i följandSom Google Ads-kund använder vi även Google Conversion Tracking på vår webbplats. Detta är en analystjänst från Google. Inom ramen för denna tjänst placerar Google Ads en cookie i din dator (”Conversion Cookie“), när du har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Syftet med användningen av omvandlings-cookien är att använda den insamlade informationen till att generera omvandlingsstatistik för Ads-kunder. Rättslig grund för databehandlingen är i dessa fall ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a), art. 49 avsn. 1 lit. a) GDPR. Vi som Ads-kund ser endast det totala antalet användare som har klickat på vår annons och som har dirigerats vidare till en sida som är försedd med en omvandlingsspårningstagg. Vi erhåller dock ingen information som gör det möjligt att identifiera en användare personligen. När du besöker vissa sidor hos oss och om cookien ännu inte har löpt ut, är det möjligt för oss och Google att med hjälp av denna cookies se att någon har klickat på annonsen och dirigerats vidare till vår webbplats på det sättet. Eftersom varje AdWords-kund får en annan cookie är det inte möjligt att spåra cookien via webbplatser hos andra Ads-kunder. Denna typ av cookies upphör att gälla efter 540 dagar, och syftar inte till att identifiera dig som person. Om du har tecknat ett avtal med EnBW upphör denna cookie att gälla efter 60 dagar.

Allmän information om dataskyddet hos DoubleClick finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.3.5 Taboola

Vi använder oss av Content Discovery-tekniken från Taboola (16 Madison Square West, 7th Floor, New York, New York 10010) för att rekommendera annat online-innehåll som kan vara av intresse för dig. Representant för Taboola inom EU är LionheartSquared (Europe) Ltd., 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28 - 32, Dublin, D02 EK 84, Irland. För att kunna lämna dessa rekommendationer samlar Taboola in information om din enhet och ditt användarmönster på webbplatsen (och andra partnerwebbplatser) med hjälp av cookies och liknande tekniker, och genererar användarprofiler med hjälp av pseudonymer, vilka i princip inte medger slutsatser om personuppgifter. Rättslig grund för behandlingen är den samtyckesförklaring (art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR) som du har lämnat vid anrop av denna webbplats inom ramen för vår cookie-banner.

Förutom de allmänna återkallelsemöjligheterna kan du även använda nedanstående länk för att återkalla ditt samtycke och förhindra registrering genom Taboola framgent på denna webbplats:

https://www.taboola.com/policies/privacy-policy#user-choices-and-opting-out

De pseudonyma profiler som har genererats på detta sätt lagras av Taboola i 13 månader.

Mer information återfinns i dataskyddsbestämmelserna hos Taboola (https://www.taboola.com/privacy-policy).

3.3.6 MXO-Medallia Experience Orchestration

Vi använder MXO Medallia Experience Orchestration från Medallia, Inc, (6220 Stoneridge Mall Rd Floor 2, Pleasanton, CA 94588, USA). Härvid placeras en cookie på din enhet.


Användning utan inloggning i kundportalen

Om du inte är inloggad i kundportalen/det registrerade området, registreras ditt användarbeteende i anonym form. Till ditt användarmönster räknas vilka av våra webbsidor du besöker, hur länge du stannar kvar där, vad du klickar på eller i vilka fält du lägger in uppgifter (s.k. Listening och Capturing). Detta syftar till att förbättra vår webbplats och våra produkter och tjänster som sådana, eftersom vi hoppas få information om vad våra kunder eller intressenter/användare av vår webbplats är intresserade av och vilka funktioner de använder. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter insamlandet av data. Rättslig grund för behandlingen är den samtyckesförklaring som du har lämnat vid anrop av denna webbplats inom ramen för vår cookie-banner (art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR).

Mer information om dataanvändningen genom Medallia, om inställnings- och invändningsmöjligheter samt om dataskyddet framgår av Medallia webbplats: https://www.medallia.com/privacy-policy/.


Användning under inloggning i kundportalen

Om du loggar in dig i den registrerade sektionen och har givit ditt samtycke till det, behandlas de data om användarmönster vilka har samlats in via MXO-cookien på ett personrelaterat sätt genom att de kopplas ihop med din identitet och dina avtalsuppgifter. Framtagningen av din personliga kundprofil syftar till att vi skall kunna visa dig innehåll, anpassat för dig och dina intressen, där vi utgår ifrån att innehållet kan vara till hjälp eller intressant för dig i din situation. Medallia erhåller då inga personuppgifter som går utöver de data som nämns ovan. Rättslig grund för behandlingen är den samtyckesförklaring enligt art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR som du har lämnat vid anrop av denna webbplats inom ramen för vår cookie-banner. Den kundprofil som genererats på detta sätt lagras fram tills att du antingen återkallar ditt samtycke eller tills att våra syften i samband med det avtalsförhållande som finns mellan oss upphör att gälla. Mer information framgår av dataskyddshänvisningarna i det avtalsförhållande som råder mellan oss.

3.3.7 Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences und Facebook Conversion Tracking

På vår webbplats används Facebook Pixel. Härvid rör det sig om ett JavaScript-kodutsnitt som gör det möjligt att följa aktiviteterna från våra webbplatsbesökare. Facebook Pixel sätts av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA resp. om du är bosatt inom EU, av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Användningen av Facebook-pixeln och lagringen av “Conversion-Cookies” sker endast om du har givit samtycke till användning av cookies och liknande metoder när du besöker vår webbplats. Med hjälp av Facebook-pixeln är det möjligt för Facebook att identifiera dig som målgrupp för visning av annonser (s.k. Facebook-Ads) genom ditt besök på vår webbplats. För att möjliggöra detta använder vi Facebook-pixeln till att visa Facebook-annonser inlagda av oss endast för sådana Facebook-användare som har visat intresse av vår webbplats eller som uppvisar vissa kriterier. Ett visst kriterium skulle t.ex. kunna vara intresse av en viss produkt som har kunnat definieras genom webbplatsbesöket. Den insamlade informationen överförs till Facebook (s.k. Customer Audiences). Vi själva har ingen åtkomst till denna information. Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi säkerställa att våra Facebook-reklamannonser motsvarar användarens potentiella intresse. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också registrera effekten av Facebook-reklamannonserna i statistik- och marknadsundersökningssyfte, genom att vi ser om nätverksbesökare har dirigerats vidare till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-reklamannons (s.k. Conversion Tracking).

Exempel 1 på Custom Audiences (remarketing):

Du besöker vår webbplats, intresserar dig för en eltariff, och Facebook levererar annan relevant information om aktuell produkt till dig för vår räkning via en Facebook-reklamannons vid ett senare tillfälle, utifrån dina intressen. Det reklamutbud som är anpassat till dina intressen visas på Facebook, Instagram eller andra webbplatser som samarbetar med Facebook.

En specialform av Customer Audiences utgörs av de s.k. Lookalike Audiences. Här tilltalas inte själva webbplatsbesökarna utan nätverksmedlemmar med jämförbara profilegenskaper. På det sättet visas inte reklambudskapet för webbplatsbesökaren utan för de s.k. Lookalikes. Jämförbara profilegenskaper kan innehålla ålder, bostadsort eller intressen.

Exempel 2 på Custom Audiences (lookalikes):

Du besöker vår webbplats och intresserar dig för en eltariff. På basis av ditt intresse av vår produkt samt dina profilegenskaper visar Facebook reklamannonser för nätverksmedlemmar med profiler liknande din på Facebook, Instagram eller andra webbplatser som samverkar med Facebook.

Den Facebook-pixel som är integrerad på vår webbplats och på Facebooks partnersidor identifierar även med hjälp av den placerade Facebook-cookien om du har ett Facebook-konto och använder det. Via Facebook-pixeln skickas de genererade data om ditt användarmönster vidare till Facebook. Härvid skickas även din Facebook-ID, som möjliggör en dataanslutning till Facebook-sidor. Om du vill kontrollera denna datainsamling, den fortsatta behandlingen och den generella användningen av data och/eller vill deaktivera detta tillvägagångssätt, kan du göra det direkt i inställningarna för ditt Facebook-konto.

Användningen av Facebook-pixeln och lagringen av “Conversion-Cookies” sker endast om du har givit samtycke till användning av cookies och liknande metoder när du besöker vår webbplats. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 lit. a), art. 49 avsn. 1 lit. a) GDPR. Förutom de allmänna återkallelsemöjligheterna kan du även använda följande knapp för att återkalla det tidigare lämnade samtycket. Därigenom raderas Facebook-pixeln:

Deaktivera Facebook-pixeln.

För att ställa in direkt på Facebook vilka typer av reklamannonser som skall visas för dig på Facebook, kan du anropa den sida som Facebook lagt upp och där följa instruktionerna om inställningar av användningsbaserad reklam. Inställningarna görs oavsett plattform, d.v.s. de överförs för alla enheter, t.ex. datorer eller mobila enheter. Du kan även invända mot cookies, som används för räckviddsmätning och reklamändamål, via nätreklaminitiativets deaktiveringssida och även USA-webbplatsen aboutads.info eller den europeiska webbplatsen youronlinechoices.com.

Databehandlingen genom Facebook sker i samband med Facebooks datanvändningsdirektiv. Du hittar generell information om presentationen av Facebook-reklamannonser i Facebooks dataanvändningsdirektiv. Mer information om Facebook-pixeln finns i Facebooks hjälpavsnitt.

3.3.8 YouTube

För integration av videor använder vår webbplats YouTube, en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De videor som är lagrade på https://www.youtube.com kan spelas upp direkt från vår webbplats. Videorna är integrerade i ”utökat dataskyddsläge”, vilket betyder att inga data lagras om dig som användare av YouTube, om du inte klickar på filmerna för att spela upp dem. Trots det tar YouTube kontakt med Google-tjänsten Double Click varvid ingen datalagring sker i detta fall, enligt YouTube. Först när du spelar upp filmerna lagrar YouTube din IP-adress och information om att du har tittat på dem. Om du är inloggad på YouTube allokeras denna information även till ditt användarkonto där. Om du inte önskar det, måste du logga ut från ditt YouTube-konto innan du spelar upp filmen. Vi har inget inflytande på datainsamlingen och -behandlingen genom YouTube. Rättslig grund för dataöverföringen är ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a), art. 49 avsn. 1 lit. a) GDPR.

Mer information om databehandlingen genom YouTube framgår av dess dataskyddspolicy, på https://policies.google.com/privacy.

3.3.9 Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps, en karttjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, för att kunna visa dig platsbaserad information eller våra filialer, t.ex. genereringsplatser eller laddstationer med tilläggsinformation. När du använder kartfunktionen på vår webbplats behandlas din IP-adress av Google. Denna information skickas i regel till en Google Maps-server i USA och lagras där. Rättslig grund är ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a), art. 49 avsn. 1 lit. a) GDPR.

Mer information om databehandlingen genom Google Maps framgår av dess dataskyddspolicy, på https://policies.google.com/privacy.

3.3.10 Outbrain

På vår webbplats använder vi Outbrain-pixeln från vår avtalspartner Outbrain UK Ltd, 5th Floor, The Place,175 High Holborn, London, WC1V 7AA, United Kingdom, en teknologi från Outbrain Inc., 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA. Tjänsten från Outbrain gör det möjligt för oss att vända oss med reklam direkt till användare som redan har intresserat sig för våra erbjudanden på vår webbplats. Outbrain-pixeln använder en engångs-ID (Universally Unique Identifier (UUID)), för att kunna känna igen dig på andra webbplatser. Den information som krävs för detta, samt informationen om att du har besökt vår webbplats, vilken läsare och vilken enhet du använder, lagras i cookies på din dator och överförs till Outbrain. Dessutom använder Outbrain IP-adressen, avkortad med den sista oktetten, för att se din ungefärliga geografiska plats. De pseudonyma profiler som har genererats på detta sätt lagras av Outbrain i 13 månader. Emellertid är det inte möjligt för Outbrain att identifiera dig direkt som person. Dessutom avgör Outbrain vilket innehåll som skulle kunna intressera dig, och visar dig sedan detta innehåll. Beslutet om vilket innehåll du ser fattas på basis av innehåll du har tittat på tidigare, liknande surfmönster hos andra användare, rekommendationer som är aktuella bland Outbrains adressater vid tillfället, slumpen till viss del samt de målkrav som har angivits av reklamkunderna. Rättslig grund för detta är den samtyckesförklaring (art. 6 avsn. 1 a), 49 1 GDPR) som du har lämnat vid anrop av denna webbplats inom ramen för vår cookie-banner. Förutom de allmänna återkallelsemöjligheterna kan du även använda nedanstående länk för att återkalla ditt samtycke och förhindra registrering genom Outbrain framgent på denna webbplats: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Mer iformation om databehandlingen genom Outbrain återfinns på: https://www.outbrain.com/legal/privacy.

3.3.11 Ströer

På vår webbplats används cookies från Seeding Alliance GmbH, c/o Ströer, Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln. Native Advertising-teknologin från Seeding Alliance GmbH placerar relevant reklaminnehåll online i ett störningsfritt och naturligt utförande – nedan kallat bild/text-produkt. Bild/text-produkten från operatören Ströer inklusive den beskrivna datagenereringen hanteras genom Seeding Alliance. Data samlas in och lagras i anonymiserad form i syfte att styra vilket innehåll som läggs ut och att analysera anropen. Hit hör i första hand förloppsdata, enhetsinformation samt cookies. Cookies lagras i upp till 90 dagar. Personuppgifter lagras i princip inte. IP-adresserna förkortas med den sista oktetten. För detta använder Seeding Alliance IT md5 med Salt. Dessutom använder vi den insamlade informationen till att återkommande rikta oss till besökarna av vår webbplats med relevant innehåll på basis av deras behov. Rättslig grund för behandlingen är den samtyckesförklaring enligt art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR som du har lämnat vid anrop av denna webbplats inom ramen för vår cookie-banner. Förutom de allmänna återkallelsemöjligheterna kan du även använda denna länk för att återkalla ditt samtycke och förhindra registrering genom Seeding Alliance framgent på denna webbplats. Löptiden för opt-out-cookien är 10 år.

Mer information om dataskyddet vid Seeding Alliance GmbH återfinns här.

3.3.12 TikTok

På vår webbplats använder vi "TikTok Pixel", en spårningsteknologi i det sociala nätverket "TikTok" från TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland ("TikTok").

Med hjälp av en pixel (små textfiler som lagras i den använda enheten) samlas information in om surfbeteendet på vår webbplats i pseudonymiserad form, överförs till TikTok, lagras och utvärderas där för att möjliggöra visning av intressebaserade och personanpassade produktrekommendationer på TikTok. Vi använder TikTok-pixeln till att visa annonser på vår webbplats endast för sådana TikTok-användare som har visat intresse för vår webbplats eller som har vissa kännetecken som vi överför till TikTok. TikTok-pixeln gör det också möjligt för oss att kontrollera resultatet av de visade TikTok-reklamannonserna.

Objekt för den information som har samlats in och behandlats pseudonymiserat är i princip enhets-ID, enhetstyp, tidsstämpel, använt operativsystem samt IP-adress.

Sådan lagring av information genom TikTok-pixeln eller åtkomst till information som redan har lagrats i din enhet, sker endast med ditt samtycke enligt § 25 avsn. 1 TTDSG (ty. telekom-lagstiftning, ö.a.) i kombination med art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR.

I princip behandlas dina uppgifter inom EU resp. EES. Om personuppgifter överförs i ett enskilt fall till länder utanför EU resp. EES, sker detta endast om du har givit oss ditt samtycke till det enligt art. 49 avsn. 1 lit. a GDPR.

De data som lagrats av TikTok vid användning av pixeln raderas senast efter 18 månader.

Allmän information om dataskyddet på TikTok finns här.

3.3.13 Microsoft Advertising

På vår webbplats använder vi konverteringsspårning från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Detta innebär att Microsoft Advertising placerar onlineannonser i sökmotorerna Bing, Ecosia, Yahoo och på Microsoft-partnerwebbplatser. Så snart en användare klickar på en Microsoft Advertising-annons placerar Microsoft en cookie, dvs. en liten textfil som lagras på användarens dator. Denna cookie gör det möjligt att känna igen att användaren via denna annons har kommit till en av oss tidigare fastställd sida på vår webbplats, den s.k. "konverteringssidan". Cookien samlar inte in några personuppgifter; vi får endast det totala antalet användare som klickade på en sådan annons och vidarebefordrades till vår konverteringssida. Den information som samlas in i cookien överförs till Microsofts servrar i USA. Cookien raderas automatiskt senast efter 180 dagar. Vi använder också Universal Event Tracking (UET) från Microsoft.

Denna teknik gör det möjligt att spåra vad användare gör efter att ha klickat på vår Microsoft Advertising-annons på vår webbplats. Vi kan t.ex. se vilken annons som användaren i fråga kom till vår webbplats via, vilka undersidor han eller hon besöker på vår webbplats, hur lång tid han eller hon tillbringar på vår webbplats eller om användaren gör ett köp. För detta ändamål har vi installerat en s.k. tagg på vår webbplats, en kod som tillsammans med den cookie för konverteringsspårning som beskrivs ovan används för att samla in ovannämnda information. Denna information överförs också till Microsofts servrar i USA och raderas automatiskt senast efter 180 dagar. Syftet med denna databehandling är att optimera våra marknadsföringsåtgärder. Microsoft använder också informationen för att visa intressebaserad reklam för användare på webbplatser och för egna syften, till exempel för att förbättra Microsofts tjänster och analysera prestanda. Den rättsliga grunden för behandlingen är den samtyckesförklaring som du ger när du besöker denna webbplats inom ramen för vår cookie-banner Art. 6 para. 1 lit. a), Art. 49 para. 1 lit. a) GDPR. Förutom de allmänna avbokningsalternativen kan du invända mot Microsofts användning av uppgifterna för mottagande av intressebaserad reklam genom att avaktivera motsvarande inställning i ditt Microsoft-konto via den här länken.

3.3.14 Pinterest

På vår webbplats används Pinterest-pixeln. Härvid rör det sig om ett JavaScript-kodutsnitt som gör det möjligt att följa aktiviteterna från våra webbplatsbesökare.

Pinterest-pixeln används av Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). För Europa är det irländska företaget Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland) ansvarigt för alla dataskyddsrelevanta aspekter.

Användningen av Pinterest-pixeln och lagringen av “Conversion-Cookies” sker endast om du har givit samtycke till användning av cookies och liknande metoder när du besöker vår webbplats. Med hjälp av Pinterest-pixeln är det möjligt för Pinterest att identifiera dig som målgrupp för visning av annonser (s.k. Pinterest-Ads) genom ditt besök på vår webbplats. För att möjliggöra detta använder vi Pinterest-pixeln till att visa Pinterest-annonser inlagda av oss endast för sådana Pinterest-användare som har visat intresse av vår webbplats eller som uppvisar vissa kriterier. Ett visst kriterium skulle t.ex. kunna vara intresse av en viss produkt som har kunnat definieras genom webbplatsbesöket. Den insamlade informationen överförs till Pinterest (s.k. Customer Audiences).

Vi själva har ingen åtkomst till denna information. Med hjälp av Pinterest-pixeln vill vi säkerställa att våra Pinterest-reklamannonser motsvarar användarens potentiella intresse. Med hjälp av Pinterest-pixeln kan vi också registrera effekten av Pinterest-reklamannonserna i statistik- och marknadsundersökningssyfte, genom att vi ser om nätverksbesökare har dirigerats vidare till vår webbplats efter att ha klickat på en Pinterest-reklamannons (s.k. Conversion Tracking).

Exempel 1 på Custom Audiences (remarketing):

Du besöker vår webbplats, intresserar dig för en eltariff, och Pinterest levererar annan relevant information om aktuell produkt till dig för vår räkning via en Pinterest-reklamannons vid ett senare tillfälle, utifrån dina intressen. Det reklamutbud som är skräddarsytt för dina intressen visas hädanefter på Pinterest.

Exempel 2 på Custom Audiences (Actalikes):

Du besöker vår webbplats och intresserar dig för en eltariff. På basis av ditt intresse av vår produkt samt dina profilegenskaper visar Pinterest för vår räkning reklamannonser för nätverksmedlemmar som liknar din profil på Pinterest.

Den Pinterest-pixel som är integrerad på vår webbplats och på Pinterests partnersidor identifierar även med hjälp av den placerade Pinterest-cookien om du har ett Pinterest-konto och använder det. Via Pinterest-pixeln skickas de genererade data om ditt användarmönster vidare till Pinterest. Härvid skickas även din Pinterest-ID, som möjliggör en dataanslutning till Pinterest-sidor. Om du vill kontrollera denna datainsamling, den fortsatta behandlingen och den generella användningen av data och/eller vill deaktivera detta tillvägagångssätt, kan du göra det direkt i inställningarna för ditt Pinterest-konto.

I princip lagrar Pinterest de insamlade data endast tills att de inte längre behövs för företagets syften. När datalagringen inte längre är nödvändig, ens för efterlevnad av rättsliga föreskrifter, raderas eller anonymiseras data så att det inte längre går att identifiera dig som person. Pinterest behandlar data om dig även i bl.a. USA. Vi vill hänvisa till att enligt Europadomstolen finns det för tillfället ingen rimlig skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens rättmätighet och säkerhet. På basis av databehandlingen vid mottagare med hemvist i tredjepartsländer (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, särskilt i USA) eller datavidarebefordran dit använder Pinterest s.k. Standardavtalsklausuler (= art. 46 avsn. 2 och 3 GDPR). Standardavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses - SCC) utgör exempelmallar tillhandahållna av EU-kommissionen och skall säkerställa att dina data även uppfyller europeiska dataskyddsstandarder när de överförs och lagras till tredjepartsländer (t.ex. USA). Genom dessa klausuler åtager sig Pinterest att vid behandlingen av dina relevanta data följa den europeiska dataskyddsnivån även när data lagras, behandlas och administreras i USA. Dessa klausuler vilar på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Beslutet resp. tillhörande standardavtalsklausuler etc. återfinns här. Dessutom kan du här även titta närmare på Pinterests datariktlinjer.

Användningen av Pinterest-pixeln och lagringen av “Conversion-Cookies” sker endast om du har givit samtycke till användning av cookies och liknande metoder när du besöker vår webbplats. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 lit. a), art. 49 avsn. 1 lit. a) GDPR. Förutom de allmänna återkallelsemöjligheterna kan du även använda följande knapp för att återkalla det tidigare lämnade samtycket. Därigenom raderas Pinterest-pixeln:

Deaktivera Pinterest-pixeln

För att direkt på Pinterest ställa in vilka typer av reklamannonser som skall visas på Pinterest, kan man anropa den sajt som har konfigurerats av Pinterest och där bearbeta sina personanpassningsinställningar. Inställningarna görs oavsett plattform, d.v.s. de överförs för alla enheter, t.ex. datorer eller mobila enheter. Du kan även invända mot cookies, som används för räckviddsmätning och reklamändamål, via nätreklaminitiativets deaktiveringssida och även USA-webbplatsen aboutads.info eller den europeiska webbplatsen youronlinechoices.com.

Mer information om databehandling genom Pinterest återfinns i Pinterests reklamriktlinjer. Dessutom finns allmän information om visning av Pinterest-reklamannonser i annonsdatabestämmelserna.

3.3.15 Linkedin

Vår webbplats använder LinkedIn Insight Tag för att analysera användarnas beteende och leverera våra marknadsföringskampanjer baserat på intressen. LinkedIn Insight Tag är en tjänst som tillhandahålls av LinkedIn Corporation (1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA). För den europeiska regionen tillhandahålls tjänsten av LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland).

LinkedIn Insight Tag skapar en LinkedIn-webbläsarcookie i besökarens webbläsare på webbplatsen enbw.com och gör det möjligt att samla in följande uppgifter för denna cookie: IP-adress, tidsstämpel och sidhändelser (t.ex. sidvisningar). IP-adresserna trunkeras eller (om de används för att nå medlemmar via olika enheter) förkortas.

Medlemmarnas direkta identifierare tas bort inom sju dagar för att pseudonymisera uppgifterna. Dessa återstående pseudonymiserade uppgifter raderas sedan inom 180 dagar. LinkedIn delar inte några personuppgifter med oss, utan tillhandahåller endast rapporter (där du inte identifieras) om webbplatsens målgrupp och annonsens prestanda. Du hittar mer information om detta här.

Databehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 a) och artikel 49.1 a) i GDPR (samtycke); detta är en överföring till tredje land. Detaljer finns under punkt 5. Om du inte har samtyckt till marknadsföringscookies kommer LinkedIn Insight-taggen inte att ställas in. Utöver detta kan du när som helst återkalla ditt samtycke, vilket förklaras i början av det allmänna avsnittet.

Ladda ner bild

3.4 Generering av en personlig kundprofil – endast med ditt samtycke

Med personlig kundprofil avser vi en databas som består av följande uppgifter:

 1. Data som samlas in vid användning av våra digitala erbjudanden avs. ditt användarmönster på nätet
  Härmed avser vi data som samlas in vid ett besök på vår webbplats och i våra sociala media-kanaler, vid användning av någon av våra appar och vid utskick av vårt nyhetsbrev eller push-notiser. Det kan vara t.ex. information om vilka sidor du tittar på, när och hur länge du besöker oss, eller använder våra appar, om du läser vårt nyhetsbrev och vilka enheter du då använder. Vilka data som samlas in i detalj och på basis av vilken rättslig grund inom ramen för den digitala webbplatsen, beskrivs i dataskyddsinformationen för resp. plattform.
 2. Kund- och avtalsrelaterade data
  Med detta avser vi data som vi har fått från dig inom ramen för en relation som föregår ett avtal, eller en avtalsrelation. Detta är t.ex. ditt namn, kontaktuppgifter, avtalsdetaljer såsom tariff och förbrukning samt tekniska och byggnadsrelaterade data, om insamlandet av dem har skett inom ramen för vår relation (före avtalstecknande eller genom avtal) (t.ex. takyta, effektdata).
 3. Annan information som ställts till förfogande
  Med detta avser vi alla data som du själv har lämnat till oss eller genererat med hjälp av våra applikationer, utanför vår avtalsmässiga relation eller under tiden före avtalet. Det kan t.ex. vara att du uttryckt intresse för någon av våra produkter eller tjänster, men även t.ex. information om en förestående flytt eller andra förändringar av boendeförhållandena, som kan inverka på den för dig optimala tariffen. Ett annat exempel är användningen av vår E-Mobility körsimulering, med information om huruvida en elbil skulle vara till nytta för dig.
 4. Data som vi samlar in inom ramen för kommunikation med oss
  Här avser vi uppgifter som vi samlar in i samband med kommunikation med dig, utöver den innehållsinformation som har meddelats. Detta gäller i synnerhet vår bedömning av din nöjdhet.

Om du har givit ditt samtycke till framtagning av en personlig kundprofil, sammanställs dessa data och utvärderas personrelaterat. Framtagningen av din personliga kundprofil syftar till att vi skall kunna hänvisa dig till innehåll, anpassat för dig och dina intressen, där vi utgår ifrån att innehållet kan vara till hjälp eller intressant för dig i din situation. Dessutom kan vi ta fram lämpliga erbjudanden där sannolikheten är hög för att de skall intressera dig. Vi kan även med hjälp av kundprofilen erbjuda rådgivning, anpassad till dina personliga behov, och ge dig mer transparens när det gäller din energiförbrukning och dina kostnader, vilket hjälper till att undvika onödig förbrukning.

Rättslig grund för databehandlingen är ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR). Den framtagna personliga kundprofilen raderas när den inte längre behövs för de syften i vilka den togs fram, dock senast när du återkallar ditt samtycke.

Observera att ett samtycke/uteblivet samtycke inte har någon inverkan på databehandling som redan har medgivits på basis av andra rättsliga grunder (t.ex. i avtalssyften (art. 6 avsn. 1 lit. b) eller av berättigat intresse (art. 6 avs. 1 lit. f) GDPR)).

Ladda ner bild

3.5 Användning av registreringsfunktionen

När du vill använda den personliga sektionen på denna webbplats (Min EnBW) måste du registrera dig för detta. ”Min EnBW“ är ansluten till myEnergyKey, den centrala Single Sign-On-tjänsten vid EnBW AG. Registrering och inloggning sker endast via tjänsten myEnergyKey. Mer information om databehandlingen inom ramen för användningen av myEnergyKey finns i tillhörande dataskyddshänvisningar: http://enbw.com/myenergykey/datenschutz

För identifiering som kund vid EnBW AG inom ramen för erbjudandet måste avtalsdata såsom kund- eller avtalsnummer samt e-postadress eller mobilnummer från avtalet anges. Identifieringen sker på basis av en dubbel-opt-in via de kontaktuppgifter som finns i avtalet (e-postadress eller mobilnummer).

Uppgifterna måste anges för att en individuell åtkomst skall kunna läggas upp. De data som efterfrågas inom ramen för registreringsprocessen lagras av oss så att vi kan hantera din åtkomst till kundportalen, fram tills att du raderar ditt konto.

Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 lit. b) GDPR.

Ladda ner bild

3.6 Användning av rådgivningsfunktion för värmepumpar

Du är intresserad av en värmepump - du kan då använda kontaktformuläret och fylla i dina uppgifter där. I detta sammanhang behandlar vi de uppgifter du har lämnat, i synnerhet information om den personliga uppvärmningssituationen, boendesituationen samt den angivna adressen, så att en individuell offert kan tas fram.

När dina uppgifter har skickats via kontaktformuläret för värmepumpar överför vi dina data till vårt partnerföretag Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG. Detta företag behandlar och dokumenterar dina uppgifter för kontaktetablering via e-post och telefon, samt för förhandskvalificering och rådgivning per telefon. Vid förhandskvalificeringen och rådgivningen kan du aktivt besluta dig för att få ytterligare personlig rådgivning runt en värmepump.

Om en värmepump kommer ifråga för dig, förmedlas du av Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG till lämplig branschhantverkare, med ditt samtycke. I detta syfte överförs dina uppgifter för försäljning, offertframtagning och installation till lämplig branschhantverkare. Information om bearbetningsstatus, i synnerhet information om du har beslutat dig för en värmepump och den har installerats, överförs till EnBW genom Vaillant.

Inom ramen för kommunikationen med mig har Vaillant rätt att ansöka om värmepumpsrelaterade tariffer från EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Alla uppgifter som du skickar via formuläret raderas när de nämnda syftena har uppnåtts. Rättslig grund för insamlingen av dina uppgifter via värmepumpsformuläret samt första telefonrådgivning genom Vaillant Deutschland GmbH Co. KG är art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR. Rättslig grund för ansökan avs. EnBW-produkter genom Vaillant via e-post är art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR i kombination med § 7 UWG (ty. lagst. mot illojal konkurrens, ö.a.).

Överföringen av dina kontaktuppgifter till Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG samt överföringen av information om bearbetningsstatus till EnBW Energie Baden-Württemberg AG sker på basis av ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. EnBW Baden-Württemberg AG behandlar din bearbetningsstatus och dina kontaktuppgifter i direktmarknadsföringssyfte och direkt kontaktetablering, om så tillåts i lagstiftningen eller du har givit oss ditt samtycke. Rättslig grund för detta är art. 6 avsn. 1 lit. f. GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan framåt i tiden. Den behandling av dina personuppgifter vilken har ägt rum fram till denna tidpunkt påverkas inte.

Ladda ner bild

3.7 Användning av kontaktformulär

Om du kontaktar oss via ett formulär på www.enbw.com, sker detta i princip med en 128-bitskryptering. Om du inte använder EnBW:s kontaktformulär, utan ditt privata e-postkonto, bör du tänka på att du behöver vidta egna säkerhetsåtgärder för att säkerställa konfidentialiteten i ditt meddelande. Använd därför de krypterade formulären från EnBW. Om formuläret inte är krypterat, finns det ett tekniskt problem, och vi kan inte ansvara för säkerheten i dataöverföringen. Du ser att ett formulär är krypterat om det finns en stängd ”lås”-symbol i ditt läsarfönster.

Rättslig grund för databehandlingen är, beroende på innehållet i din förfrågan, art. 6 avsn. 1 lit. a), lit. b) eller lit. f). Typiska exempel på ovannämnda rättsliga grunder är:

 • Art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR: om du aktivt använder kontaktformuläret samtycker du till den därmed förknippade databehandlingen
 • Art. 6 avsn. 1 lit. b) GDPR: om du aktivt använder kontaktformuläret och uppger avtalsinnehåll behandlar vi dessa personuppgifter för att fullgöra avtalet.
 • Art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR: som ett preventivt skydd för oss mot möjliga angrepps- eller missbruksscenarier via kontaktformuläret har vi ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter

De data som du skickar oss via din förfrågan, raderas av oss när syftet har uppnåtts. Om den inskickade förfrågan avser ett avtal som har ingåtts med oss, kommer din förfrågan att raderas, enligt beskrivningen i dataskyddspolicyn för resp. avtal. Dessa dataskyddshänvisningar hittar du här.

Ladda ner bild

3.8 Telefonkontakt

När du kontaktar oss per telefon använder vi de data du lämnar oss i det syfte du kontaktade oss i. Rättslig grund för databehandlingen är, beroende på innehållet i din förfrågan, art. 6 avsn. lit. a), lit. b) eller lit. f).

Typiska exempel på ovannämnda rättsliga grunder är:

 • Art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR: under samtalet med vår kundtjänst ger du oss tillåtelse att spela in samtalet i kvalitetssyfte.
 • Art. 6 avsn. 1 lit. b) GDPR: med hjälp av automatiserade metoder identifierar vi dig under samtalet och ser vad som behöver göras för att kunna hänvisa dig vidare till ansvarig kundmottagare.
 • Art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR: vårt berättigade intresse av dina personuppgifter kan även ha till ändamål att styra vår hotline-kapacitet

De data som du meddelar oss via telefonsamtalet raderas av oss när syftet har uppnåtts. Om vårt telefonsamtal har samband med ett befintligt avtal eller en avtalsförfrågan, ber vi dig beakta våra dataskyddshänvisningar gällande aktuell produkt. Dessa dataskyddshänvisningar hittar du här.

Ladda ner bild

3.9 Kommunikation med oss via Facebook Messenger

Vi erbjuder våra kunder och intressenter att kommunicera med oss via Facebook Messenger (en produkt från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Om du väljer denna möjlighet vill vi informera om att chatten inte kan raderas vare sig av oss eller dig. Vid utbyte av avtalsrelevant information lagrar vi dessa uppgifter i vårt system för spårbarhetens skull. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 lit. b) GDPR. Lagringstiden för de data som sparas av spårbarhetsskäl framgår av de dataskyddshänvisningarna i det avtal som du har ingått med oss. Vi vill dock hänvisa till att vi inte har något inflytande på databehandlingen genom Facebook. Observera att en Facebook-chat kan vara okrypterad, och att Facebook därigenom har åtkomst till innehållet i vår kommunikation. Du ser om chatten är krypterad genom att det visas en låssymbol i profilbilden i Facebook Messenger. Mer information om dataskyddet hos Facebook finns på https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ladda ner bild

3.10 Integration av nyhetsflöden

På vår webbplats har vi integrerat s.k. nyhetsflöden från sociala nätverk såsom Facebook och X. När du besöker vår webbplats är dessa nyhetsflöden som standard deaktiverade. Det innebär att inga data skickas till resp. sociala nätverk utan en aktivering av nyhetsflödet från din sida. För att aktivera nyhetsflöden måste du först klicka på dem. Nyhetsflödet förblir då aktiverat tills att läsarfönstret stängs. Så snart du aktiverat aktuellt nyhetsflöde sker en direkt uppkoppling till servern för resp. socialt nätverk, varvid innehållet i nyhetsflödet överförs till din läsare och integreras av den i den visade webbplatsen. Genom aktiveringen överförs information om att du har besökt vår webbplats, till operatören av resp. socialt nätverk. Om du är inloggad på resp. socialt nätverk under ditt besök på vår webbplats via ditt personliga användarkonto kan det sociala nätverket allokera webbplatsbesöket till ditt konto. Detta gäller oavsett om du faktiskt använder nyhetsflödet efter aktivering. Genom interaktion med nyhetsflödet, t.ex. genom att man lämnar kommentarer, överförs denna information direkt till resp. socialt nätverk och lagras där. Rättslig grund för dataöverföringen till resp. socialt nätverk är ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR), vilket du lämnar genom att aktivera resp. nyhetsflöde. Vi vill hänvisa till att vi inte har något inflytande på omfattningen av de data som samlas in av de sociala nätverken med hjälp av nyhetsflödet. Omfattningen och de syften med databehandlingen som tillämpas av de sociala nätverken samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skyddet av din privatsfär framgår av dataskyddspolicies för de olika sociala nätverken.

Ladda ner bild

3.11 Nyhetsbrev

På vår webbplats har du möjlighet att ge prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om du gör det, får du information från oss med jämna mellanrum om våra erbjudanden. För att prenumerera på nyhetsbrevet måste du ange en giltig e-postadress och registrera dig för utskicket av nyhetsbrevet. Vi kontrollerar sedan e-postadressen för att se att det är verkligen är din, och om du har åtkomst till det angivna e-postkontot (metoden Double-Opt-In).

Vi använder din e-postadress uteslutande för utskicket av nyhetsbrevet. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev loggar vi din IP-adress, datum samt klockslag för registreringen, detta i dokumentationssyfte. De data som samlas in vid beställning av nyhetsbrevet sammanförs inte med andra data som har samlats in via vår webbplats, såvida inte du har givit ditt samtycke till detta. Rättslig grund för databehandlingen är ditt samtycke till utskick av nyhetsbrevet (art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR). Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet kan du när som helst avbeställa det. Klicka då bara på den avbeställningslänk som finns i slutet av varje nyhetsbrev. Då återkallar då ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. Rättmätigheten för databehandlingen fram till tidpunkten för återkallandet berörs inte.

Dina data som samlas in i samband med nyhetsbrevet raderas 3 år efter utgången av det år då du registrerade dig.

Ladda ner bild

3.12 Kommentarfunktion, feedback och recension

På vår webbplats har du möjlighet att recensera vårt företag, våra produkter och tjänster inom ramen för s.k. snabbenkäter.

Rättslig grund för detta är den samtyckesförklaring (art. 6 avsn. 1 a) GDPR) som du har lämnat vid anrop av denna webbplats inom ramen för vår cookie-banner. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan framåt i tiden, resp. lämna det igen i efterhand, genom att du anropar dina inställningar av cookies och privatsfär via vår dataskyddsinformation online och konfigurerar dem.

Inom ramen för snabbenkäter behandlar vi de data som du lämnar frivilligt till oss. Detta är först och främst de svar som du anger i våra enkäter. Om det finns ett fritextfält integrerat i enkäten samlar vi också in de data som du lämnar i ditt svar. Vi behandlar dina uppgifter för att få bättre kunskaper om våra användares resp. kunders behov vad gäller våra produkter, tjänster och processer samt kundrelationerna i allmänhet. De data som du lämnar frivilligt till oss inom ramen för snabbenkäterna utvärderas av oss.

 • enbw.com - när du deltar i enkäter på enbw.com samlar vi in och behandlar dina uppgifter från enkäterna anonymt. Därför ber vi dig att du inte anger sådana personuppgifter med dina enkätsvar, vilka kan tala om vem du är.
 • meine.enbw.com - deltar du i enkäter på meine.enbw.com i inloggat tillstånd, allokerar vi dina uppgifter från enkäterna till din kundidentitet resp. din kundprofil. Härigenom hoppas vi få exaktare kännedom om hur den feedback du just har lämnat hänger ihop med våra verksamhetsflöden, produkter, tjänster och kommunikationsåtgärder. Dessutom behandlar vi din inlämnade feedback även i samband med kundspecifikt sammanställda informations-, service- eller produkterbjudanden.

Erhållna personuppgifter raderas resp. anonymiseras när de inte längre behövs för de syften i vilka de togs fram eller när du återkallar ditt samtycke.

Ladda ner bild

3.13 Behandling av dina uppgifter utifrån lagens bestämmelser

Om vi omfattas av lagstadgade skyldigheter som gör en fortsatt behandling av dina uppgifter nödvändig, kommer vi att behandla dina uppgifter även i de syften som lagstiftaren föreskriver. Rättslig grund för denna databehandling är art. 6 avsn. 1 lit. c) GDPR i kombination med den standard som innehåller den lagstadgade skyldigheten ifråga.

Ladda ner bild

3.14 Behandling av dina uppgifter utifrån ditt lämnade samtycke

Databehandling äger rum om och i den mån du har lämnat samtycke till databehandling enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Syftena med databehandlingen framgår ur resp. samtycke.

Ladda ner bild

4. Till vilka mottagarkategorier skickas mina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Inom EnBW Energie-Baden Württemberg AG får endast de avdelningar och medarbetare tillgång till uppgifterna vilka behöver dem för att fullgöra ovannämnda syften.

Personuppgifter överförs från oss till tredje part endast om så är nödvändigt för ovannämnda syften och tillåtet i lag, eller om du har samtyckt till det i förväg.

Förutom de ovannämnda konkreta mottagarna använder vi oss av andra tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) för att uppfylla våra åtaganden. Följande mottagarkategorier kan erhålla data:

 • IT-tjänsteleverantörer
 • Enkättjänsteleverantörer
 • Callcenters
 • Marknadsföringsföretag
 • Analysspecialister
 • Förstöring av filer och datamedia
 • Myndigheter
 • Juridiska ombud och personer för vilka det finns fullmakt

Överföring av personuppgifter till andra koncernbolag sker endast om det finns rättlig grund för detta och om så är nödvändigt för något av ovannämnda syften.

Ladda ner bild

5. Kommer mina uppgifter att skickas även till mottagare i länder utanför EEC? Hur säkerställs en adekvat nivå av dataskydd?

Vi överför också dina uppgifter till tjänsteleverantörer och datamottagare i tredjeländer utanför EU eller EES. Lakttagandet av en rimlig dataskyddsnivå säkerställs på basis av rimlighetsbeslut enligt art. 45 GDPR resp. andra lämpliga garantier enligt art. 46 ff GDPR. Vänligen observera, vid dataöverföring till tredjepartsland kan det finnas risk för att det inte föreligger någon dataskyddsnivå som motsvarar europeisk rätt, och där rättigheter för berörda parter inte är tillvaratas eller inte i full utsträckning kan tillvaratas. När det gäller dataöverföringar baserade på Art. 46 och följande. DSGVO, kan du begära en kopia av de relevanta garantierna från oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Ytterligare information om internationella dataöverföringar finns också på EU-kommissionens sidor.

I synnerhet för dataöverföringar genom administration är åtkomst från tredje land möjlig, eftersom systemens operativa kapacitet ofta säkerställs enligt principen "follow-the-sun". I dessa fall får tillgång till uppgifter endast ske om en lämplig nivå av dataskydd kan garanteras.

Ladda ner bild

6. Vad behöver jag tänka på ur dataskyddsaspekten vid användning av länkar?

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra operatörer som inte omfattas av våra dataskyddsbestämmelser.

Ladda ner bild

7. Hur är det med säkerheten för mina uppgifter?

EnBW tillämpar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt senaste tekniska rön för att skydda die data du har meddelat oss mot slumpartad eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstöring eller åtkomst genom obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt motsvarande den teknologiska utvecklingen.

Ladda ner bild

8. Vad gäller för data tillhörande barn?

Vi uppmuntrar vårdnadshavare uttryckligen att kontrollera barnens aktiviteter på nätet. Utan föräldrars eller vårdnadshavares samtycke bör barn inte skicka in personuppgifter till oss. Vi begär inte in personuppgifter från barn och behandlar inte sådana uppgifter.

Ladda ner bild

9. Vilka rättigheter har jag till mina uppgifter?

När det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du enligt art. 15 GDPR rätt att begära upplysningar om de data om dig som vi behandlar. Dessutom har du rätt att låta rätta data enligt art. 16 GDPR eller att låta radera data enligt art. 17 GDPR, samt begränsa behandlingen enligt art. 18 GDPR. Du har också enligt art. 20 GDPR rätt att begära att få ut de personuppgifter som du har lämnat i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format. Vad gäller upplysningsrättigheten gäller begränsningar i § 34 BDSG och vad gäller raderingsrättigheten undantagen i § 35 BDSG.


Rätt till invändning art. 21 GDPR

Om vi behandlar dina uppgifter på basis av berättigade intressen (art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR) eller för tillvaratagande av en offentlig uppgift (art. 6 avsn. 1 lit. e) GDPR) och om det framkommer skäl mot denna behandling utifrån din särskilda situation har du enligt art. 21 avsn. 1 GDPR rätt att invända mot denna behandling. Vid en invändning behandlar vi inte längre dina data i dessa syften, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen vilka överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen syftar till hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk.

Du har rätt till invändning – utan begränsning - enligt art. 21 avsn. 2 och 3 GDPR mot all slags behandling i direktreklamsyfte.


Du kan skicka in din invändning till oss när som helst och utan krav på formalia.
Vi ber dig använda följande kontaktuppgifter:


EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe

Växel: +49 721 63-00
Kundenservicenummer: +49 721 72586-001
E-post:


Observera att det är endast du själv som kan lägga in en invändning mot användning av spårningsmetoder på vår webbplats. Det är tekniskt inte möjligt att genomföra detta centralt. Vid varje spårningsmetod där du själv måste lägga in en invändning har vi bifogat en förklaring till dig, se ovan.

Ladda ner bild

10.Kan jag återkalla lämnade samtycken?

Om vi behandlar dina data på basis av ett samtycke från dig, har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Dina data behandlas då inte längre i de syften som samtycket gällde. Observera att rättmätigheten för den databehandling som har ägt rum före återkallelsen, inte påverkas av den. Hur du kan lägga in en återkallelse i detalj framgår av ovanstående information resp. informationen i samtycket. Skicka in din återkallelse till:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe

Växel: +49 721 63-00
Kundenservicenummer: +49 721 72586-001

E-post:

Här administreras din återkallelse – om så är tekniskt möjligt – direkt centralt, eller du får förklarat för dig hur du själv kan genomföra återkallandet, eftersom en central handläggning genom oss inte är möjlig för vissa tekniska tillvägagångssätt.

Ladda ner bild

11. Har jag rätt till klagomål hos en tillsynsmyndighet?

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning, kan du när som helst kontakta en datainspektionsmyndighet med ett klagomål enligt art. 77 GDPR. Detta gäller oaktat andra förvaltningsrättsliga eller juridiska åtgärder.

Ladda ner bild

12. Måste jag lämna över uppgifterna eller är överlämningen nödvändig för avtalstecknandet?

Med undantag för de tekniskt nödvändiga data för visningen av vår webbplats är det upp till dig att lämna över uppgifter. Om något annat skulle gälla undantagsvis, nämns detta uttryckligen på resp. punkt i denna förklaring.

Ladda ner bild

13. Kommer ett automatiserat beslutsfattande att äga rum utifrån mina uppgifter? Om så är fallet, hur går det till, och hur påverkar det mig?

Nej, något automatiserat beslutsfattande äger inte rum.

Ladda ner bild

14. Kan denna information komma att ändras? Om så är fallet, hur får jag veta det?

Eftersom vår databehandling omfattas av ändringar kommer vi att anpassa vår dataskyddsinformation från tid till annan. Vi kommer att informera dig om ändringar i god tid. Du hittar aktuell utgåva av dessa dataskyddsbestämmelser här.

Ladda ner bild
Mer information

Här hittar du våra dataskyddsdokument för nedladdning.

Din kontaktperson när det gäller dataskydd
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Andreas Fritz
dataskyddsombud