Close Download image till toppen

Vi investerar långsiktigt i grön energi

Ladda ner bild

Vår erfarenhet av att bygga vindkraftsparker i Tysklands får vi även användning för när vi planerar vindkraftsprojekt i Sverige. För att nå våra tillväxtmål och för att driva energiomställningen framåt utvecklar och köper vi ständigt nya platser för att producera förnybar energi. Och vi tar inte bara hänsyn till medborgarnas behov, utan även till miljön.

Ladda ner bild

Vid utbyggnaden av de nya vindkraftverken i Sverige använder sig EnBW, som erfaren projektutvecklare och förvaltare av vindkraftverk, av ett eget tekniskt team.

Vi behärskar vindkraftens teknik i alla avseenden och täcker hela värdekedjan - från identifieringen av lämpliga lägen till utveckling, byggnation, drift, direktmarknadsföring och repowering.

EnBW har sedan 2016 också varit verksam inom underhåll och service för landsbaserad vindkraft och är idag en betydande aktör på detta område. Med förvärvet av den oberoende leverantören Connected Wind Services A/S (CWS) tar vi ett tydligt kliv framåt för att stärka vår position inom segmentet för förnybar energi.

Till idag har EnBW realiserat över 700 MW landbaserad vindkraft och vi har etablerad oss som ledande aktör inom förnybar energiproduktion i Europa.

Ladda ner bild

Vår främsta expertis är att hitta ställen som ger bästa möjliga förhållanden för att producera vindenergi. En viktig förutsättning är förstås att kunna få de nödvändiga tillstånden. För oss är inte minst dialogen och samförståndet med vindparkens grannar och det lokala samhället av högsta priotitet.

Vi är jobbar på alla steg av värdekedjan inom vinkraftsnäringen under alla faser av utvecklingsprocessen, från köpet av projekträttigheter av tillståndsutvecklare till själva bygget och driften av vindkraftverk.

EnBW Sverige har sedan sin början 2018 byggt och köpt åtta vindkraftparker med en total kapacitet om 120 MW, som levererar grön el till det svenska elnätet.

Ladda ner bild

Utveckling av kraftproduktion kostar mycket pengar. Vi på EnBW använder koncernmedel för vår tillväxt och avser att driva våra anläggningar över hela livscykeln. Vårt mål och vårt uppdrag är att ställa om energisystemet till förnybara och klimatvänliga energikällor.

Ladda ner bild

EnBW är en av de riktigt stora i Europa inte bara när det gäller förnybar energi. Vi är också en av de största utvecklare och operatörer av vindkraft på land och till havs. En total vindeffekt om 1236 MW talar ett tydligt språk.

Det är många som har att göra med eller berörs av våra projekt. Därför för vi en dialog med tillståndsmyndigheter, kommunens företrädare och inte minst grannarna till våra vindkraftverk.

För alla projekt fokuserar vi starkt på ett antal faktorer, inte minst byggarbetsområdet, dess kulturarv och specifika miljökrav. Vi kontaktar alla berörda parter i ett tidigt skede av processen, inklusive tillsynsmyndigheter, företrädare för samhället och lokalbefolkningen, och vi är i ständig kontakt med alla parter under hela byggprocessen.

Ladda ner bild
Ända sen 1987 har vi skapat mervind.

Vår historia och vårt arv går långt tillbaka i tiden. Men vi blickar ständigt framåt för att utmana befintliga och utforska nya, innovativa servicelösningar. Vårt mål är att vara en hållbar, pålitlig och innovativ infrastrukturpartner. Tillsammans skapar vi en optimerad drift!

Vår serviceverksamhet har rötter i åttiotalet genom företaget Connected Wind services. 2023 gjorde EnbW Sverige AB om sin serviceverksamhet och förvärvade verksamheten. Vi kan därigenom erbjuda en service av högsta kvalitet med tillgång till en internationell expertis.

Optimerad drift genom skräddarsydda lösninar

Vår utgångpunkt är att alltid uppmärksamma och varje enskild kunds behov. Utifrån det skräddarsyr vi lösningar och servicekoncept för er. Genom ett tätt sammarbete kan vi minska stilleståndstid, säkerställa livslängd och maximera er avkastning.

Högsta standard

Ni kan vara trygga i att vi upprätthåller den allra högsta säkerhetsnivån och erbjuder enbart engagerade tekniker som besitter de högsta GWO-utbildningsstandarderna. Vi slutar aldrig att förnya oss och förbättrar kontinuerligt vår serviceverksamhet med nya lösningar och den modernaste tekniken. Allt för att optimerad och förlängd livslängd på våra kunders tillgångar.

Partnerskap och kundservice

Vi värdesätter direkt och öppen kommunikation med våra kunder – och vi brinner för att utvecklas jämnlika partnerskap med våra samarbetspartner.

Förutom service erbjuder vi reservdelslager, renovering och övervakning och optimerad drift. Som en professionell servicepartner, vet vi exakt vad som krävs för att driva dig framåt!

Har du en idé, behöver du hjälp? Vill du ha en innovativ affärspartner?

Kontakta oss för ett förutsättninsglöst möte!