Download image till toppen

Skydd av människor, djur och miljö

Faktabox:

  • Riktvärden för ljud från vindkraft, Naturvårdsverket

Riktvärden för ljud från vindkraft


  • Effekter på turistnäringen

Onshore vindkraft & turism i Skottland

FAQ - Vanliga frågor

Vad är ljudnivån från vindkraft?

Skapar vindenergi jobb i Sverige?

Vilken påverkan har vindkraftverk på värdet av min fastighet?

Hur påverkas min hälsa?

Vilka negativa inverkningar kan skuggkastningen?