Download image till toppen

Skydd av människor, djur och miljö

Faktabox:

  • Riktvärden för ljud från vindkraft, Naturvårdsverket

Riktvärden för ljud från vindkraft


  • Effekter på turistnäringen

Onshore vindkraft & turism i Skottland