Fax: Mobile: Phone: Close Mörkt Download image Ljus Skriv ut Share
1701789900000 | Pressmeddelande

Vi söker Chef för projektutveckling, Vind

EnBW Sverige AB söker chef för vår vindkraftsutveckling
Ladda ner bild

Framtiden tillhör förnybar energi - och här spelar vinden en viktig roll. Vindenergi är en av huvudpelarna i EnBWs strategi.

EnBW AG har sitt ursprung i tyska regionala energibolag och delstaten Baden-Württemberg. EnBW AG är ett av de största energiföretagen i Tyskland och Europa och förser cirka 5,5 miljoner kunder med bland annat el, gas och andra tjänster och produkter inom infrastruktur och energi. Produktionen av förnybar energi är en hörnsten i företagets tillväxt- och investeringsstrategi.

Dotterbolaget EnBW Sverige har som mål att driva energisystemets omvandling till förnybara och hållbara energikällor och därigenom minska klimatavtrycket från energiproduktion. EnBW Sverige arbetar längs hela värdekedjan från planering och konstruktion till drift och underhåll av vind- och solkraft i Sverige. Vi har som ambition att utveckla, bygga, driva och långsiktigt äga våra projekt.

Vi finansierar våra projekt med egna medel vilket gör oss till en stark och pålitlig aktör. Den energi som vi producerar lokalt bidrar direkt till det lokala och regionala kraftnätet.

Det svenska teamet har full tillgång till tjänster, innovationer och spetskompetenser från EnBW-koncernen.

EnBW etablerade sig på den svenska marknaden 2018 och har idag 8 vindkraftsparker i drift med en total kapacitet om 120MW.

Vi söker nu en chef för vår vindkraftsutveckling – en roll som innefattar det övergripande ansvaret för portföljen av vindkraftsprojekt i Sverige – från att hitta nya projektmöjligheter, initiera projekt, driva genom tillståndsprocesser och få igenom investeringsbeslut. Vår svenska vindportfölj står för en betydande del av EnBW Sveriges totala portfölj och det finns en tydlig färdriktning för hur den ska förverkligas.

Som chef för vår svenska projektutveckling har du följande nyckelansvar:

• Sätta en tydlig utvecklings- och tillväxtstrategi för vår framtida portfölj, inklusive samarbeten med industrin.

• Utveckla verksamheten och avdelningen för att vara konkurrenskraftig och nå framgång.

• Ytterst ansvarig för alla vindkraftsprojekt i Sverige, dvs. taktiskt, strategiskt, kommersiellt och ekonomiskt ansvar för projekten och deras resultat.

• Intern och extern representation av EnBWs vindkraftsverksamhet i Sverige, för kommunikation och påverkansarbete.

Rollen innebär nära samarbete och kontakt med andra chefer och avdelningar inom koncernen. Som chef för projektutveckling vind ingår du i ledningsgruppen och du rapporterar direkt till VD.

Vi söker en strategisk och kommunikativ ledare som har påvisbar erfarenhet av att leda team i föränderliga och utmanande miljöer. Vindkraftsbranschen, EnBW, samt vår vindverksamhet är alla i snabb omvandling och du behöver kunna kombinera ett kommersiellt och strategiskt fokus med operativ förmåga och med fokus på människorna i vår verksamhet. För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du behöver vara en motiverad, entusiasmerande och trygg ledare som kan fokusera både på medarbetarna och affären.

• Vi söker dig som har flera års relevant arbetslivserfarenhet som ledare/chef.

• Har en teknisk examen inom ingenjörsvetenskap eller liknande.

• Erfarenhet av energibranschen eller liknande områden är nödvändigt, och det är starkt meriterande med erfarenhet av vindkraft och att ha arbetat i en internationell organisation.

• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal ock skrift.

• Du har ett starkt kommersiellt tankesätt och söker förbättringar i ditt arbete.

• Vidare är du en skicklig kommunikatör och kommunicerar väl med såväl ditt team som med interna och externa intressenter.

• Meriterande är också erfarenhet från närliggande delar av den förnybara värdekedjan - t ex projektdesign, inköp/upphandling, hållbarhetsstyrning, kraftförsäljning etc.

EnBW Sveriges kontor finns i Falkenberg och Göteborg. Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt och möjlighet till distansarbete.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Avancos. För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Frida Edvardsson, tfn: 0760 06 46 55, .