Fax: Mobile: Phone: Close Mörkt Download image Ljus Skriv ut Share
1716271200000 | Pressmeddelande

EnBW engagerar lokalsamhället inför planerad Solpark i Simmatorp

Vi på EnBW prioriterar dialog och strävar efter att träffa närboende både före och efter samrådet.
Ladda ner bild

Vi på EnBW prioriterar dialog. Därför strävar vi efter att träffa närboende både före och efter samrådet. Genom att lyssna på deras synpunkter får vi värdefull input, möjligheten att svara på frågor och chansen att förklara vikten av ökad lokal och grön energiproduktion.

Nyligen hade vi förmånen att möta allmänheten angående vår planerade solpark i Simmatorp, ett område väster om Skara. Under mötet delade vi med oss av hur vi har tagit hänsyn till och anpassat parkens utformning efter de synpunkter som de boende tidigare lämnat under samrådet. Bland annat har vi reviderat planen genom att ta bort ett stort markområde mellan Gröneskogsvägen och Ardala. Gällande insynsskydd så anläggs någon form av häck som skydd, och vilken typ det blir vill vi komma fram till tillsammans med miljökontoret och de boende. Det viktigaste är att den är tät.

Omkring 70 personer deltog på informationsmötet och stämningen var övervägande positiv. Även några nyfikna barn deltog och ställde kluriga frågor om solenergi och åt reklamgodis.

Nästa steg i projektet är att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen. Vi planerar att lämna in tillståndsansökan till länsstyrelsen efter sommaren.