Fax: Mobile: Phone: Close Mörkt Download image Ljus Skriv ut Share
1675683103000 | Pressmeddelande

Närboende involveras i skånska vindkraftsprojekt genom samarbete mellan Kraftringen och EnBW

Ladda ner bild

Med målsättning att öka elproduktionen i Skåne startar nu energibolagen EnBW och Kraftringen ett samarbete för att utforska möjligheterna kring vindkraftsprojekt i Skåne i nära samverkan med närboende och lokalsamhället. Detta skall göras med ny modell för att återföra intäkter från vindkraft till lokalsamhället och möjlighet till lösningar som gagnar närboende vid nyetablering av vindkraftsparker.

EnBW Sverige AB och Kraftringen Energi AB inleder ett samarbete för att identifiera och skapa värden för närboende till vindkraftsprojekten i Skåne. Genom workshops med lokalsamhället vid de tilltänkta vindkraftsparkerna är förhoppningen att hitta lösningar som är till gagn för de närboende. En sådan lösning kan vara erbjudande om speciella elavtal för de som bor närmast en vindpark, något de två bolagen nu ska undersöka

närmare. Samarbetet omfattar också att identifiera andra åtgärder med syfte att se till att lokalsamhällena direkt drar nytta av produktionen av förnybar energi.

- Ingenstans i Europa är skillnaden mellan elbehov och elproduktion så stor som i Skåne och elområde 4, säger EnBW Sveriges VD Mads Miltersen. Vi måste bygga upp kapacitet lokalt i Skåne. Och vind och sol har störst potential, om vi ska få till en förbättring under de kommande tio åren.

- Kraftringen har nyligen fattat beslut om en miljardsatsning för att få till mer elproduktion från sol- och vindkraft i Skåne. En del handlar om att projektutveckla och bygga för att äga anläggningar själva, men vi ser också möjlighet att i partnerskap med andra skapa bättre förutsättningar för att projekt skall kunna genomföras, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen.

Skånska hushåll och företag behöver billigare el så snart som möjligt, vilket landbaserad vindkraft har störst potential att förverkliga. Ändå är det många kommuner som inte beviljar några tillstånd.

- Skånska kommuner behöver stärkta incitament, säger EnBWs Mads Miltersen. Och vi håller med om att det är de lokala samhällena nära en framtida vindkraftsproduktion, som ska ha störst direkt ekonomisk nytta.

EnBW har lång erfarenhet av att skapa lokala mervärden från andra marknader, inte minst hemmamarknaden Tyskland. Men även Danmark är en viktig förebild.

- Det stämmer att bland annat Tyskland och Danmark har kommit längre, bekräftar Mads Miltersen. Men så har ju hela idén med vind- och solkraft mognat och spridit sig mycket tidigare i dessa länder. Vi har tagit det bästa därifrån för att hitta vad vi hoppas blir en optimal lösning för Sverige, säger han. Modellen är helt ny och kommer att leda till unika

lösningar i varje kommun, säger Mads Miltersen. Men den bygger på en grund som vi vet är mycket stabil och långsiktigt framgångsrik.

- Skåne behöver mer kraft nu och under de närmaste åren, tillägger Marie Liljewall, affärsutvecklare i Kraftringen. Vi ser stora möjligheter med samarbetet. Mer elproduktion i elprisområde fyra är en av de viktigaste byggstenarna för ökad självförsörjning vad gäller el i södra Sverige. På sikt hoppas vi på att utvecklingen ska ge mer stabila och förhoppningsvis lägre elpriser i södra Sverige. Det är nödvändigt. Annars riskeras investeringar och jobb i Skåne.


Se även Sydsvenskans artikel om samarbetet

Fax: Mobile: Phone: