Close Dark Download image Light Share

Bäckefors Solpark

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Vi planerar att bygga en solcellspark strax utanför Bäckefors i Bengtsfors kommun, Västra Götalands län. Området är beläget sydväst om Bäckefors tätort. Etableringen projekteras som närmast ca 70 meter sydväst om länsväg 166 och planeras på var sida om länsväg 172.

Solcellsparken beräknas kunna producera ca 53 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar ca 3000 villors elförbrukning med direktverkande el som värmekälla eller ca 10 000 villors hushållsel per år.

Ladda ner bild

Detta händer nu

Ladda ner bild

EnBW har i april 2024 lämnat in en ansökan om frivilligt tillstånd till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation i Västra Götalands län.

Avgränsningssamråd med Västra Götalands länsstyrelse och Bengtsfors kommun hölls den 30/8 2023.

Samråd med allmänheten hölls den 18/10 2023 i form av ett öppet hus i Bäcke församlingshem. På plats fanns representanter från projektledningen som informerade om projektet och svarade på besökarnas frågor. Synpunkter på projektet kunde lämnas fram till den 8 november. Samtliga synpunkter som framförts har sammanställts i en samrådsredogörelse som bifogats tillståndsansökan.

Det reviderade samrådsunderlaget som tillhandahölls under samrådet med allmänheten, innehåller en beskrivning av den planerade verksamheten. Du kan ladda ner det lite längre ned på denna sida.

Ladda ner bild
Process Solpark Bäckefors

Projektfakta

  • Projektet omfattar maximalt 100 hektar med en förväntad installerad effekt om 50MW
  • Elprisområde 3
  • Projektområdet består av skogsmark som till största delen är kalhygge, samt på mager betesmark
  • En del av området, som idag används som betesmark, kommer att fungera som en testsite för solcellspaneler i kombination med betesmark för nötkreatur
Accept Decline Download now Download

Downloads

Din kontaktperson

Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Micael Svensson
Projektchef PV EnBW Sverige AB
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Gerda Dufwa
Projektledare EnBW Sverige AB