Close Download image till toppen

Bäckefors Solpark

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Vi planerar att etablera en solcellspark i Bäckefors i Bengtsfors Kommun, Västra Götalands län. Området är beläget sydväst om Bäckefors tätort. Etableringen projekteras som närmast ca 70 meter sydväst om länsväg 166 och planeras på var sida om länsväg 172.

Solcellsparken beräknas kunna producera ca 53 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar ca 3000 villors elförbrukning med direktverkande el som värmekälla eller ca 10 000 villors hushållsel per år.

Ladda ner bild

Detta händer nu

Ladda ner bild

EnBW avser att ansöka om frivilligt tillstånd hos Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation i Västra Götalands län. Avgränsningssamråd med Västra Götalands länsstyrelse och Bengtsfors kommun hölls den 30/8 2023.

EnBW har även hållit samråd med allmänheten enligt 6 kap. miljöbalken i syfte att informera om projektet och inhämta synpunkter inför den fortsatta tillståndsprocessen, då en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Den 18 oktober hölls ett öppet hus för allmänheten i Bäcke Församlingshem där besökarna fick ta del av en utställning om Bäckefors Solpark. På plats fanns representanter från projektledningen som informerade om projektet och svarade på besökarnas frågor. Synpunkter på projektet kunde lämnas fram till den 8 november.

Samtliga synpunkter som framförts kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse som bifogas tillståndsansökan. Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas under vintern 2023/2024 och planeras att lämnas in till Miljöprövningsdelegationen hos Västra Götalands länsstyrelse i under våren 2024.

Reviderat samrådsunderlag för samrådet med allmänheten, vilket beskriver planerad verksamhet, finns att ladda ned lite längre ned på denna sida

Ladda ner bild
zeitstrahl

Projektfakta

  • Elprisområde 3
  • Projektet omfattar maximalt 100 hektar med en förväntad installerad effekt om 50MW
  • Projektområdet består av skogsmark som till största delen är kalhygge
  • En del av området, som idag används som betesmark, kommer att fungera som en testsite för solcellspaneler i kombination med betesmark för nötkreatur
Accept Decline Download now Download

Downloads

Din kontaktperson

Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Micael Svensson
Projektchef PV EnBW Sverige AB
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Gerda Dufwa
Projektledare EnBW Sverige AB