Close Download image Share

Simmatorp Solpark

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Vi planerar att uppföra en solcellspark i Skara kommun, Västra Götalands län. Området är beläget ca två kilometer väster om Skara tätort.

Solcellsparken beräknas kunna producera ca 50 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar ca 3 000 villors elförbrukning med direktverkande el som värmekälla eller ca 10 000 villors hushållsel per år.

Ladda ner bild

Detta händer nu

Ladda ner bild

EnBW planerar att ansöka om frivilligt tillstånd hos Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation i Västra Götalands län.

Under hösten 2023 genomfördes ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen, kommunen, andra myndigheter och allmänheten som kan förväntas bli berörda, samt de enskilda personer som sannolikt kommer att påverkas. De synpunkter som inkom har sammanställts i en samrådsredogörelse. Tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan kommer denna redogörelse att lämnas in till Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan förväntas kunna lämnas in till Länsstyrelsen under sommaren 2024.

Ladda ner bild
processbild

Projektfakta

  • Elprisområde 3
  • Projektet omfattar maximalt 81 hektar med en förväntad installerad effekt om 50MW.
  • Projektområdet består av skogsmark.
  • Mellan modulraderna finns alternativ till brukande, exempelvis ängsslåtter, bete eller odling.
Accept Decline Download now Download

Downloads

Din kontaktperson

Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Micael Svensson
Projektchef PV EnBW Sverige AB
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Olle Nyström
Projektledare Renewable Sweden