Close Light Download image Dark Share

Tiarp Solpark

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Vi planerar att uppföra en solcellspark i Halmstads kommun, Hallands län. Området är beläget ca 6 km nordväst om Halmstad. Etableringen projekteras nordost om länsväg 610 och planeras på var sida om länsväg 601.

Solcellsparken beräknas kunna producera ca 33 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar ca 1 650 villors elförbrukning med direktverkande el som värmekälla eller ca 6 600 villors hushållsel per år.

Ladda ner bild
Tiarp Solpark

Detta händer nu

Ladda ner bild

EnBW avser att ansöka om frivilligt tillstånd hos länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation i Hallands län. Kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd med Hallands länsstyrelse och Halmstad kommun hölls den 15/12 2023.

EnBW har även hållit samråd med allmänheten enligt 6 kap. miljöbalken i syfte att informera om projektet och inhämta synpunkter inför den fortsatta tillståndsprocessen, då en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Torsdagen den 14 mars hölls öppet hus med en utställning om Tiarps Solpark i Gullbrandstorps församlingsgård. På plats fanns representanter från projektledningen som informerade om projektet och svarade på besökarnas frågor. Synpunkter på projektet kunde lämnas fram till den 4 april.

Samtliga synpunkter som framförts har sammanställts i en samrådsredogörelse som bifogas tillståndsansökan. Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas under sommar/höst 2024

Reviderat samrådsunderlag som beskriver planerad verksamhet finns att ladda ner lite längre ned på denna sida.

Ladda ner bild
Process Solpark Tiarp

Projektfakta

  • Elprisområde 4
  • Projektet omfattar maximalt 39 hektar med en förväntad installerad effekt om 30MW
  • Projektområdet består av jordbruksmark
  • Mellan modulraderna finns alternativ till brukande, exempelvis ängsslåtter, bete eller odling

Din kontaktperson

Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Simon Andrén
Projektledare EnBW Sverige AB