Close Download image till toppen

Vindkraftspark Holm

Projektbeskrivning

Ladda ner bild

Vi utreder möjligheten att etablera en vindkraftspark i Varbergs kommun. Landskapet i projektområdet är barrskogsdominerad skogsmark. Vindkraftparken avser idag maximalt 9 vindkraftverk med högst höjd av 290 m.

Ladda ner bild
Karta över projektområdet Holm

Detta händer nu

Ladda ner bild
Tillståndsprocessen pil Holm

Projektfakta

  • Elprosområde 3
  • Vindkraftparken avser idag max 9 turbiner med en högsta höjd på 290 m
  • Området består av mestadels barrskog

Downloads

Accept Decline Download now Download
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Elin Lindvall
Projektledare EnBW Sverige AB