Close Dark Download image Light Share

Vindkraftspark Holm

Projektbeskrivning

Ladda ner bild

Vi utreder möjligheten att etablera en vindkraftspark i Varbergs kommun. Landskapet i projektområdet är barrskogsdominerad skogsmark. Vindkraftparken avser idag maximalt 9 vindkraftverk med högst höjd av 290 m.

Ladda ner bild
Karta över projektområdet Holm

Detta händer nu

Ladda ner bild
Tillståndsprocessen pil Holm
Ladda ner bild

Torsdagen den 29 februari hölls öppet hus i Kungsäters församlingshem, där vi presenterade våra projektplaner och fanns tillgängliga för frågor och synpunkter. De synpunkter som vi får in kommer att vara en del av det fortsatta arbetet. Nu kommer arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning att påbörjas. Vi kommer att göra de utredningar som behövs, för att sedan göra en bedömning av de miljökonsekvenser som kan uppstå till följd av verksamheten. När miljökonsekvensbeskrivningen är färdig kommer en tillståndsansökan att lämnas till Miljöprövningsdelegationen i Halland.

Projektfakta

  • Elprosområde 3
  • Vindkraftparken avser idag max 9 turbiner med en högsta höjd på 290 m
  • Området består av mestadels barrskog

Downloads

Accept Decline Download now Download
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Elin Lindvall
Projektledare EnBW Sverige AB