Close Light Download image Dark Share

Vindkraftpark Nävlinge

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Ansökan om tillstånd till Nävlinge vindkraftpark avser maximalt 10 turbiner med en högsta höjd av 250 m. Den planerade vindkraftparken är lokaliserad ca 6 km söder om Hässleholm. Området består mestadels av granskog med lövskogsinslag och med öppna avverkade ytor och betesmarker. I kommunens nuvarande översiktsplan är området utpekat som lämpligt för vindkraft och ligger även inom riksintresse för vindkraft.

Ladda ner bild
Ladda ner bild

Det här händer nu

Projektet är i nuläget pausat.

Ansökan handläggs av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelsens diarienummer: 17647-2023

Vid frågor kontakta Ulla eller Annie, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Projektfakta

  • Elprisområde 4
  • Vindkraftsparken avser idag max 10 turbiner med en högsta höjd på 250 meter.
  • Lokaliserat ca 6 kilometer söder om Hässleholm i Skåne län.
  • Området består mestadels av granskog med lövskogsinslag och med öppna avverkade ytor och betesmarker.
  • Området utpekat som lämpligt för vindkraft och ligger även inom riksintresse för vindkraft.

Din kontaktperson

Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Annie Larsson
Miljö- och tillståndsansvarig Wind Sweden
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Ulla Linder
Projektledare EnBW Sverige AB