Close Download image till toppen
Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Ladda ner bild
Ladda ner bild

Det här händer nu

Projektflöde

Projektfakta

  • Elprisområde 4
  • Vindkraftsparken avser idag max 10 turbiner med en högsta höjd på 250 meter.
  • Lokaliserat ca 6 kilometer söder om Hässleholm i Skåne län.
  • Området består mestadels av granskog med lövskogsinslag och med öppna avverkade ytor och betesmarker.
  • Området utpekat som lämpligt för vindkraft och ligger även inom riksintresse för vindkraft.

Din kontaktperson

Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Phone: