Close Dark Download image Light Share

Vindkraftspark Trolleholm

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Vi utreder möjligheten att etablera en vindkraftpark i samarbete med Trolleholms Gods över gränsen mellan Eslövs och Svalövs kommuner. Landskapet är flackt utan tydliga höjder och karakteriseras av odlingslandskap med skogspartier. Vindkraftparken avser idag maximalt 10 vindkraftverk med en högsta höjd av 250 m.

Ladda ner bild

Detta händer nu

Ladda ner bild

Projektet är i nuläget pausat.

Ladda ner bild

Tisdagen den 25 oktober hölls öppet hus i Fredrik Trolles Magasin på Trolleholms slott där vi presenterade våra projektplaner och fanns tillgängliga för frågor och synpunkter. De synpunkter som vi får in kommer att vara en del av det fortsatta arbetet. Nu kommer arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning att påbörjas. Vi kommer att göra de utredningar som behövs, för att sedan göra en bedömning av de miljökonsekvenser som kan uppstå till följd av verksamheten. När miljökonsekvensbeskrivningen är färdig kommer en tillståndsansökan att lämnas till Miljöprövningsdelegationen i Skåne.

Ladda ner bild

Vi behöver era synpunkter senast den 30 november 2022. De har stor betydelse för samrådet och kommande tillståndsansökan. Samtliga synpunkter som inkommer skriftligen kommer att bifogas ansökan.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller att inkomma med synpunkter till Kontaktuppgifter till Ulla och Annie hittar du längst ner på sidan.

Vi planerar att arbeta med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen under hösten och vintern och lämna in den under tidig vår 2023.

Projektfakta

  • Elprisområde 4
  • Vindkraftparken avser idag max 10 turbiner med en högsta höjd på 250 m
  • Området består av ett flackt odlingslandskap med skogspartier
Accept Decline Download now Download

Downloads

Din kontaktperson

Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Ulla Linder
Projektledare EnBW Sverige AB
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Annie Larsson
Miljö- och tillståndsansvarig Wind Sweden