Close Download image till toppen

Vindkraftpark Kusberget

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Ladda ner bild
Ladda ner bild

Det här händer nu

Projektflöde

Projektfakta

  • Elprisområde 2
  • Vindkraftsparken avser idag max 17 turbiner med en högsta höjd på 220 meter.
  • Lokaliserat ca 8 kilometer väster om Kälarne Jämtlands län.
  • Området utgörs av flera skogsbeklädda höjder. Området präglas av produktionsinriktat skogsbruk som domineras av yngre barrskog.
  • Området utpekat som lämpligt för vindkraft och ligger även inom riksintresse för vindkraft.
Fax: Mobile: Phone: