Close Light Download image Dark Share

Vindkraftpark Kusberget

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Ansökan om tillstånd till Kusberget vindkraftpark avser 17 vindkraftverk med en högsta höjd av 220 m. Den planerade vindkraftparken är lokaliserad i östra delen av Jämtlands län i Bräcke kommun. Parken är belägen cirka 8 km väster om tätorten Kälarne, som är den närmaste tätorten, och cirka 60 km sydost om Östersund. Projektområdet utgörs av flera skogsbeklädda höjder och präglas av produktionsskog med dominans av yngre barrskog.

Ladda ner bild
Ladda ner bild

Det här händer nu

Projektflöde

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland meddelade beslut i juli månad. Beslutet är överklagat.

Vid frågot kontakta Ulla, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Projektfakta

  • Elprisområde 2
  • Vindkraftsparken avser idag max 17 turbiner med en högsta höjd på 220 meter.
  • Lokaliserat ca 8 kilometer väster om Kälarne Jämtlands län.
  • Området utgörs av flera skogsbeklädda höjder. Området präglas av produktionsinriktat skogsbruk som domineras av yngre barrskog.
  • Området utpekat som lämpligt för vindkraft och ligger även inom riksintresse för vindkraft.
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Ulla Linder
Projektledare EnBW Sverige AB