Close Download image till toppen

Vindkraftspark Kila

Ladda ner bild

Projektbeskrivning

Vi utreder möjligheterna att etablera en vindkraftspark ca 1,5 km söder om Gällared i Falkenbergs kommun i ett område som används för industriellt skogsbruk. Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i den kommunala vindbruksutredningen. Bland annat ska det näraliggande köpcentret Gekås – en av Sveriges största handelsplatser med runt 5 miljoner besökare varje år – försörjas med el från den nya vindkraftsparken. Kila Vindkraftspark avser idag max. 9 turbiner.

Ladda ner bild
Placering av vindkraftparken Kila
Ladda ner bild

Det här händer nu

Projektflöde

Inför en kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har samråd hållits med lokala och regionala myndigheter. Samrådet omfattade upp till nio vindkraftverk med en maximal höjd av 250 m. Inför samrådet har det tagits fram ett underlag som översiktligt beskriver den planerade verksamheten, dess påverkan och en beskrivning av den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformningen.

Mer information om hur vi jobbar här

Projektfakta

  • Elprisområde 4
  • Vindkraftspark som idag avser max 9 turbiner
  • Lokaliserat ca 1,5 kilometer från Gällared i Hallands län
  • Området används för industriellt skogsbruk
  • Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i den kommunala vindbruksutredningen

Din kontaktperson

Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Ulla Linder
Projektledare EnBW Sverige AB