Vindkraftens betydelse för Falkenberg

Projektdetaljer

Människor och miljö

Lage-vindpark-kila

Din kontaktperson

FAQ - Vanliga frågor

Vad är ljudnivån från vindkraft?

Skapar vindenergi jobb i Sverige?

Vilken påverkan har vindkraftverk på värdet av min fastighet?

Hur påverkas min hälsa?

Vilka negativa inverkningar kan skuggkastningen?

EnBW

EnBW Sverige AB

{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}