Close Light Download image Dark Share

Långsiktigt ansvar

Ladda ner bild

En kraft att lita på

Med våra rötter i ett kommunalägt bolag är det en naturlig del av vårt uppdrag att vara en engagerad lokal partner som bryr sig om lokalsamhället. Vi menar också att utvecklingen av förnybar energi måste gå hand i hand med lokala intressen och behov. Därför är vi med och bidrar till projekt som gynnar det lokala samhället. Det gör vi bland annat genom bygdemedel.

Ladda ner bild

Bygdemedel – ett kraftfullt stöd till lokala föreningar och näringslivsutveckling

Bygdemedel från en vindpark kan ge stora fördelar för både närboende och kommunen. Bygdemedel ska ge kraft, ökad trivsel och utveckling till lokalsamhället i parkens närhet. Det kan gå till sport, kultur, infrastruktur, utbildning, näringslivsutveckling och mycket mer. Det viktiga är att det gör skillnad för många människor i närområdet och att det inte blir ett ekonomiskt bidrag till enskilda personer eller fastigheter. Det kan inte heller ersätta kommunal verksamhet.