Fax: Mobile: Phone: Close Mörkt Download image Ljus Skriv ut Share
1643180400000 | Pressmeddelande

EnBW bygger offshorevind för ytterligare 3 miljoner hushåll i Skottland

Tillsammans med sin brittiska partner BP, vann EnBWs bud mot hård internationell konkurrens i statliga ScotWinds auktion.
Ladda ner bild
EnBW, Connor Mollison

EnBW Sveriges tyska moderbolag ska bygga en 2,9 gigawatt havsbaserad vindkraftpark utanför Skottlands östkust. Tillsammans med sin brittiska partner BP, vann EnBWs bud mot hård internationell konkurrens i statliga ScotWinds auktion. ”Crown Estate Scotland, som är den ansvariga myndigheten i Skottland, poängterade att ett avgörande urvalskriterium i auktionen var teknisk kompetens inom havsbaserad vindkraft. Detta är vi utomordentligt stolta över,” säger EnBW Sveriges vd Mads Miltersen.

Området ligger knappt 6 mil utanför hamnstaden Aberdeen och anses ha ett särskilt fördelaktigt läge för vindkraft med hänsyn till vattendjup och vindförhållanden. Vindkraftparken ska heta Morven, vilket betyder havets barn på skotskt gaeliska och kommer att kunna förse mer än tre miljoner hushåll med el. Byggstarten planeras för 2026/2027. ”Sedan EnBW i Tyskland byggde sin första havsbaserade vindkraftpark 2010 har vi byggt och driftsatt fyra offshore-vindkraftparker på sammanlagt en gigawatt. Som ett resultat av detta har vi blivit en internationellt erkänd aktör inom denna tekniskt krävande industri,” säger Mads Miltersen.

6 gigawatt offshore vind på mindre än ett år
För mindre än ett år sedan hade EnBW tillsammans med BP säkrat två andra stora områden i Irländska sjön i den första auktionen av havsbaserade vindkraftsrättigheter i England och Wales på över tio år. Där planeras två vindkraftparker med en sammanlagd kapacitet på tre gigawatt, vilket är tillräckligt för att försörja motsvarande 3,4 miljoner hushåll med el. ”Under mindre än ett år har EnBW och BP vunnit budgivningar för sex gigawatt offshorevind i Storbritannien mot tuff internationell konkurrens,” berättar Mads Miltersen. ”För mig är det ingen slump att vi vinner på teknisk kompetens,” menar han. ”EnBW kommer från Baden-Württemberg, hjärtat för den världsberömda tyska verktygsindustrin med riktigt innovativa industriföretag, som Mercedes-Benz eller Bosch och IT-jättar som SAP.”

Teknisk kompetens konkurrensfördel
Mads Miltersen ser moderbolagets erkänt stora kunnande inom offshore-vind som en avgörande konkurrensfördel även här hemma i Sverige: ”Sverige har stora ambitioner inom havsbaserad vindkraft och energiminister Khashayar Farmanbar är tydlig med vilken avgörande roll vindkraften spelar för Sveriges framtida energiförsörjning. Därför tror jag att EnBW, som är en långsiktig och pålitlig ägare och operatör av vindkraft, med sin tekniska know-how, kommer att bli en viktig partner för den vindkraft som kommer att etableras på land och till havs framöver.” Tillsammans med projekten i Irländska sjön är Morven det största offshoreprojektet i EnBWs historia hittills. Detta innebär att företages offshore-pipeline uppgår till totalt sju gigawatt.

Utbyggnad av vindkraft viktig för klimatneutralitet i Europa
Energisystemets omvandling till förnybara och hållbara energikällor på hemmamarknaden Tyskland, och bland annat Frankrike och Sverige är en central del av EnBW-koncernens tillväxtstrategi. Investeringar på totalt fyrtio miljarder kronor planeras för detta ändamål fram till 2025. ”De europeiska målen för att minska koldioxidavtrycket kan endast uppnås genom en massiv utbyggnad av kapaciteten för förnybar produktion. För EnBW innebär detta betydande tillväxtmöjligheter. Framför allt kan utbyggnaden av land- och havsbaserad vindkraft ge ett viktigt bidrag till Europas klimatneutralitet. Sverige kan bli ett ledande exempel," säger Mads Miltersen.

Fax: Mobile: Phone: