enbw_piktogramm_windrad
Våra vindparker

Vi har ett flertal vindparker i drift och under byggnation, som du kan hitta på Sverigekartan längre ned. De projekt som är under projektering hittar du direkt här nedan.

Vindkraftspark Kila

{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}