Fax: Mobile: Phone: Close Mörkt Download image Ljus Skriv ut Share
1679302800000 | Pressmeddelande

EnBW gör om sin serviceverksamhet

För att bättre kunna bemöta kundkraven i sina olika nationella marknader i Europa, gör EnBW förändringar i sitt dotterbolag Connected Wind Services (CWS). I Sverige blir CWS en del av EnBW Sverige AB.
Ladda ner bild
Andreas Mühlig, chef Generation Operations EnBW AG

Det europeiska serviceföretaget för förnybar energi, Connected Wind Services (CWS), ett helägt dotterbolag till EnBW Energie Baden-Württemberg AG, får en ny organisationsstruktur för att bättre kunna tillgodose de specifika egenskaperna och kraven på sina kärnmarknader i Tyskland, Danmark, Frankrike och Sverige. CWS är en specialiserad leverantör av service-, reparations- och underhållstjänster. Företaget driver även ett omfattande komponent- och reservdelslager och erbjuder fjärrövervakning av vind- och solkraftverk.

Det svenska CWS kommer att ingå i EnBW Sverige AB medan de nationella CWS-bolagen både i Tyskland, Danmark och Frankrike kommer alla att förvaltas av EnBW Offshore Service GmbH (EOS).

- Den oberoende underhållsverksamheten inom den europeiska vindkraftsverksamheten på land och PV-verksamheten kommer att bli betydligt viktigare. Vi vill göra rättvisa åt detta med en anpassad struktur och inriktning i respektive marknad och på så sätt ge CWS-kunderna ett ännu bättre erbjudande", säger Andreas Mühlig, chef för Generation Operations på EnBW AG.

Underhåll av vindkraftverk, fortsatt utbyggnad av landbaserad vindkraft och PV i Tyskland, Frankrike och Sverige samt möjligheterna av den fortsatta digitaliseringen av underhållsverksamheten kräver en konsekvent vidareutveckling av CWS.

- Den europeiska onshore-marknaden är mycket heterogen. Många av dagens befintliga CWS-kunder kommer att ställas inför utmaningar med sina anläggningar under de kommande åren, t.ex. när det gäller att förbättra anläggningarnas livslängd med hjälp av tekniken. Vi ser en ökad efterfrågan på oberoende service även för nyare turbiner och nya portföljer. Genom ett utökat samarbete mellan specialisterna på EnBW och CWS kommer vi att kunna tillgodose dessa krav ännu bättre i linje med efterfrågan. Dessutom gynnas även EnBW:s befintliga portfölj, som till stor del servas av CWS både i Tyskland och Sverige, säger Mühlig.

CWS tar redan idag hand om en stor del av EnBW Sveriges befintliga portfölj. Båda är helägda dotterbolag till EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

- EnBW:s planer på ytterligare tillväxt i Sverige är en optimal utgångspunkt för oss att följa EnBW Sverige i sina ambitioner och att växa synergistiskt. Samtidigt har möjlighet att kunna leverera en hög servicenivå till våra befintliga kunder, precis som vi har gjort tidigare, och att arbeta tillsammans med dem för att möta framtida utmaningar på en så konkurrensutsatt marknad som Sverige", säger Torbjörn Sjölin, VD för CWS i Sverige.

Fax: Mobile: Phone: