Fax: Mobile: Phone: Close Download image Skriv ut Share
1671613200000 | Pressmeddelande

Snabb utveckling för EnBWs storskaliga solenergi

Investeringar i storskalig solenergi började i somras.
Ladda ner bild

I somras drog EnBW igång sin satsning på storskalig solenergi. Utvecklingen har gått i rekordfart. ”Vi är ödmjuka men överväldigade över marknadens gensvar,” säger Micael Svensson, ansvarig projektledare solenergi på EnBW Sverige i Falkenberg. ”Det kostar markägarna ingenting, ger en rejäl och trygg avkastning över många år och vi tar hand om allt praktiskt inklusive elförsäljningen. Det är helt enkelt en väldigt bra affär för alla,” säger han. Och EnBWs solenergiteknik är särskilt lämplig för svenska förhållanden.

När Micael Svensson slog upp sin monter på Brunnby Lantbrukardagar i början av juli, blev det samtidigt ridå upp för EnBWs satsning på storskalig solenergi i Sverige. Och nu, efter mindre än ett halvt år, har man redan skrivit avtal för tre solparker och förhandlar med ytterligare markägare.

Ute i Europa är EnBW redan sedan flera år tillbaka en av solenergins stora aktörer. Bland annat har företaget byggt Tysklands första helt subventionsfria solenergipark.

- Den är faktiskt inte bara bidragsfri, tillägger Micael. Den är också störst med en total effekt på cirka 500 MW som motsvarar hela 140 000 hushålls elförbrukning. Anläggningen befinner sig strax norr om Tysklands huvudstad Berlin.

Men det är inte självklart att det som fungerar på kontinenten också fungerar i Sverige. Förutom att det gäller andra regler i många europeiska länder, är det andra klimatförhållanden särskilt i Sydeuropa.

- Det är klart, Skåne är inte direkt Sicilien, även om många Stockholmare kanske tycker att Österlen har medelhavskaraktär, skrattar Mads Miltersen. Som EnBW Sveriges VD är det han som står bakom företagets stora satsning på solenergi.

- Men skämt åsido, just nordöstra Tysklands ljusförhållanden är väldigt lika dem vi har i södra Sverige. Och det är inte farligt att det regnar mycket under höst och vår: Tvärtom, regnet tvättar rent solpanelerna.

EnBW har utrustat sina senaste solenergiparker även med batterilager som är avsedda för vinterdagar med lite dagsljus, dvs. de lagrar solenergin och täcker sedan transformatorstationernas och växelriktarens egna behov under natten. På detta sätt kan de göra solkraften mer kontinuerligt tillgänglig och därmed även stabilisera nätet.

Vad är det som gör att så många markägare väljer EnBW som partner?

Först och främst är det solenergin i sig. EnBWs solcellssystemen är utsläppsfria och ljudlösa och därmed bra både för människor och miljön. Solparker kan skapa skyddade livsmiljöer för växter och djur och bidra till artskydd. Ytor som används för solparker är också idealiska som betesmark. Efter solparkens livslängd blir alla delar helt nedmonterade och området kan användas helt opåverkat.

Micael Svensson menar också att EnBW kan erbjuda det som är viktigast för markägare:

- Vi är en stor och trygg samarbetspartner över tid. Vi säljer inte av efter exploateringen, som väldigt många andra utvecklare gör, utan vi står kvar som samarbetspartner under solanläggningens livstid. Det är ett bolag som man alltid kan vända sig till och som tar fullt ansvar.

- Det har talats om utländska ägare. EnBWs moderbolag kommer från Tyskland. Vad tycker svenska markägare om det?

- Jag kan förstå dem som ställer sig frågande till vad utländskt ägande av en kritisk infrastruktur som energi innebär. Men när jag förklarar att EnBW samägs av många landsbygdskommuner i den sydvästtyska delstaten Baden-Württemberg, där bland annat Porsche och Mercedes kommer ifrån, då blir folk mest nyfikna och positiva. Tyskland är för många förknippat med trygghet, bra ekonomi och ett stort tekniskt kunnande.

- Som energiföretag är EnBW egentligen mer som en Volvo än en Mercedes, tycker Micael Svensson. Tryggt och säkert.

En annan fördel för storskalig solenergi är att det inte finns något kommunalt veto och att ledtiderna är mycket kortare än för till exempel vindkraft.

- En 30 MW park kan vi bygga på under ett år. Redan under 2024 kommer våra första ax-till-limpa projekt att stå färdiga.

- Vad ska man tänka på som markägare när man arrenderar ut mark till storskalig solenergi?

- Man ska ha åtminstone 10-20 hektar för att komma upp i bra lönsamhet. Sedan kommer man att ha en trygg inkomst i över 40 år.

- Det är bara att ringa. Vi kommer och tar reda på allt. Det kostar ingenting.

Fax: Mobile: Phone: