Fax: Mobile: Phone: Close Download image till toppen Skriv ut
1647007200000 | Pressmeddelande

Rekordstort solcellskluster tas i drift utanför Berlin: ”Guds gåva”

Det blir premiär för storskalig batterilagring när Tyskland nu tar sitt och ett av Europas största solcellskluster i drift.
Ladda ner bild

Klustret ligger i närheten av byn Gottesgabe nordost om Berlin och ska förse c:a 140 000 hushåll med el och kommer tack vare sin lagringsteknik kunna stabilisera elnätet även mörka vinterdagar. – Nordöstra Tysklands ljus- och klimatförhållanden är inte olika de vi har i Skåne. Därför har vi stora förhoppningar om att kunna använda samma teknologi hos oss i södra Sverige, säger EnBW Sveriges vd Mads Miltersen. Parken är byggd helt utan subventioner.

Falkenberg. Det har gått knappt ett år sedan EnBW tog Tysklands hittills största solkraftverk i drift, solkraftparken Weesow-Willmersdorf nära Berlin. Nu tas ytterligare två så kallade XXL-solparker i drift med vardera cirka 150 megawatt (MW) – vid byarna Alttrebbin och Gottesgabe. Tillsammans bildar de tre projekten ett solcellskluster på cirka 500 MW och utgör ett betydande bidrag till i Tysklands förnybara energiförsörjning.

– Med de två nya solcellsparkerna bidrar vi i ett slag med mer än fem procent av kapaciteten för alla solcellsprojekt som genomfördes i Tyskland förra året, förklarar Mads Miltersen, vd för EnBWs svenska dotterbolag. Han hänvisar till den nya tyska regeringens mycket ambitiösa mål och de åtgärder som tillkännagivits för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, t.ex. snabbare och enklare tillståndsprocesser.

– Jag tror och hoppas att de kommer att leda till en islossning för ’Energiewende’, omställningen till ett helt förnybart och hållbart energisystem i Tyskland, fortsätter han. Enligt Miltersen kan Tyskland bli en viktig förebild i denna process.

Kriget i Ukraina ger radikalt förändrad syn på inhemsk förnybar energi
– Givetvis sätter den senaste tidens chockartade utveckling i Ukraina ett ljus på en radikalt förändrad syn på inhemsk förnybar energiproduktion, tillägger Miltersen.
– Fossil energi är inte bara den i särklass största risken för klimatet. Vi ser också att beroendet av fossila energiimporter är en geopolitisk risk.

I Tyskland, förklarar han, är det även många tidigare kritiker av avstängningen av fossil energiproduktion, som nu önskar en mycket snabb omställning till vind- och solkraft.
– Tyskland är inte bara Europas största importör av rysk gas, även tyska bilar kör mest på bensin och olja från rysk olja, förklarar han.

Premiär för batterilagring i en solcellspark
EnBW’s rekordpark är först med att använda batterilager, vilket gör anläggningen särskilt intressant sett från ett svenskt perspektiv. Med en kapacitet på 3,9 megawattimmar vardera är de avsedda för vinterdagar med lite dagsljus, dvs. de lagrar solenergin och täcker sedan transformatorstationernas och växelriktarens egna behov under natten.

Solcellsparkerna genererar alltså själva all den energi de behöver för sin verksamhet. Dessutom kan solenergin under perioder med starkt solsken matas in i nätet via lagringssystemet och elen kan göras tillgänglig på marknaden. Kombinationen av förnybara kraftverk och decentraliserade lagringssystem ger på detta sätt ett värdefullt bidrag till energiomställningen och bidrar till att göra solkraft mer kontinuerligt tillgänglig.

– Just tillförlitligheten och stabiliteten har varit den svaga länken i förnybar energiproduktion, förklarar Mads Miltersen.
– Framöver kommer vi alltid när det är meningsfullt och ekonomiskt genomförbart att inkludera sådana lagringssystem i våra solcellsparker, vilket gör de avsevärt mer lämpliga inte minst för oss i Norden, där klimatet är något opålitligt, för att uttrycka det diplomatiskt.

El för 140 000 hushåll
De första kilowattimmarna från solparken Gottesgabe har matats i nätet under mitten av februari. I "Alttrebbin" skedde den första inmatningen för några dagar sen. I slutet av mars ska de båda solcellsparkerna vara i full drift och kan tillsammans med intilliggande Weesow-Willmersdorf försörja motsvarande cirka 140 000 hushåll årligen med förnybar energi, . EnBW har installerat så kallade bifaciala solcellsmoduler. Detta innebär att solcellsmodulernas baksida också omvandlar indirekt solstrålning till elektrisk energi.

– "Gottesgabe" betyder Guds gåva på tyska, berättar Mads Miltersen. Han skrattar lite och tillägger:
– Jag tror inte på högre makter inom energibranschen. Men för inte så länge sen var en så pass storskalig och stabil energiproduktion genom solljuset en för många romantisk och oseriös fantasi. Nu är det en verklighet som jag tror kommer att förändra även vår syn på förnybar energi hemma i Sverige. Vi på EnBW har i alla fall stora ambitioner och förhoppningar för solkraften här hemma, säger han.

Fax: Mobile: Phone: