Fax: Mobile: Phone: Close Download image till toppen Skriv ut
1626177600000 | Pressmeddelande

Nu får Tidaholms kraftnät el från vindkraftsparken Råmmarehemmet

I Råmmarehemmet i Tidaholm kommun har EnBW Sverige AB byggt sin första vindkraftspark från ax till limpa. Företaget kommer även att driva och äga de tre nya vindkraftverken under deras förväntade livstid på c:a 30 år.
Ladda ner bild

Att ta hand om hela värdekedjan och vara en pålitlig del av det lokala samhället, är det som kännetecknar oss. Förutom att driva på energisystemets omställning till 100% förnybart förstås!

Mads Miltersen, vd på EnBW Sverige

Ladda ner bild

Vindkraftsparken ligger i Tidaholms kommun cirka 50 kilometer norr om Jönköping, mellan Vänern och Vättern på Hökensås-platån på ett område för industriellt skogsbruk. Första byggfasen inleddes 2018 och under 2019 byggdes tillfartsvägar och genomfördes fundamentarbeten.

Men istället för att direkt kunna sätta upp vindkraftverken och ta dem i drift samma år, blev det stopp i projektet när den kontrakterade turbintillverkaren gick i konkurs. En ny upphandlingsprocess blev nödvändig för att hitta en annan tillverkare.

Nu finns tre EnBW-vindkraftverk av typen Enercon E-138 med en navhöjd på 111 m och en total höjd på 180 m på plats. Rotordiametern är 138 m. Var och en av de 3 verken har en effekt på 4,2 MW. Rent matematiskt kan vindkraftsparken därmed täcka elbehovet för cirka 9500 hushåll med en genomsnittlig årlig förbrukning på 4 000 kWh. Vindkraftparken är ansluten till Tidaholms lokala nät via Tidaholm Energi och ger välbehövlig el för att motverka södra Sveriges kroniska effektbrist.

”Samarbetet med alla som medverkat till att färdigställa Råmmarehemmets vindpark har varit utmärkt,” säger Johnny Andersson, projektansvarig på EnBW Sverige. ”Våra lokala partners har gjort ett riktigt bra jobb, samverkan med kommunen har varit väldigt smidig, förtroendefull och professionell – det vill vi verkligen tacka för. Vi ser fram emot att vara en del av Tidaholms näringsliv och en bra granne i åtminstone 30 år framöver – så länge våra turbiner står.”

Fax: Mobile: Phone: