Fax: Mobile: Phone: Close Download image Skriv ut Share
1610406060000 | Pressmeddelande

Tysklands och EnBWs största solcellspark i drift

Tysklands största solcellspark nära Berlin levererar sina första kilowattimmar. Parken har en effekt på 187 MW fördelat på 465 000 solcellsmoduler. Både konstruktionen och driften sker helt subventionsfritt.
Ladda ner bild

”Det här är en viktig milstolpe för vår solpark - och för förnybar energi i allmänhet”, säger Thorsten Jörß, chef EnBW för projektutveckling för solceller. "Stora solcellsprojekt som detta säkerställer att solceller ger ett märkbart och kostnadseffektivt bidrag till omställingen av vårt energisystem."

EnBW investerar cirka 100 miljoner euro i projektet, vilket realiseras utan subventioner och därmed inte belastar konsumenterna. Cirka 465 000 solmoduler kommer att producera tillräckligt med miljövänlig el för cirka 50 000 hushåll, vilket sparar cirka 129 000 ton CO2 varje år. Projektet innehåller också ett flertal åtgärder för att skydda miljön och artrikedomen. En studie utförd av Association of Energy Market Innovators (bne) visar hur den nyanlagda gräsmarken främjar biologisk mångfald. Förutom att återinföra vegetation i projektområdena, kommer åtgärderna att omfatta plantering av buskar och träd och även utveckling av häckar och biotoper för stegstenar.

Fax: Mobile: Phone: