Fax: Mobile: Phone: Close Mörkt Download image Ljus Skriv ut Share
1653030000000 | Pressmeddelande

Välbesökt samråd i Nävlinge

I samband med EnBWs utredning om möjligheten att etablera en vindkraftspark i Nävlinge hölls ett samråd den 16 maj.
Ladda ner bild

Projektet ligger ca 6 kilometer söder om Hässleholm och avser idag maximalt 12 turbiner med en högsta höjd av 250 m ca 6 km söder om Hässleholm. Området är utpekat som lämpligt för vindkraft och ligger enligt Energimyndigheten inom riksintresse för vindkraft.

Samrådet var välbesökt och EnBWs utsända fick möjlighet att prata med många intresserade om den planerade vindkraftsparken.

Mer information om projektet hittar du här.

Fax: Mobile: Phone: