Close Download image till toppen
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild

Människor och miljö

Faktabox:
  • Riktvärden för ljud från vindkraft, Naturvårdsverket

Riktvärden för ljud från vindkraft


  • Effekter på turistnäringen

Onshore vindkraft & turism i Skottland