Close Download image Share

EnBW Sverige AB

Ladda ner bild

EnBW har som mål att driva energisystemets omvandling till förnybara och hållbara energikällor och därigenom minska klimatavtrycket från svensk energiproduktion. EnBW arbetar längs hela värdekedjan från planering, konstruktion, service & underhåll och drift av vind- och solkraft i Sverige. Ambitionen är att bygga, driva och långsiktigt äga projekten.

EnBW äger åtta vindkraftparker med en installerad effekt om drygt 120 MW i hela Sverige och har en väl underbyggd projektutvecklingsportfölj för framtida investeringar.

Moderbolaget EnBW AG ägs av tyska kommunala bolag och delstaten Baden-Württemberg. Det är ett av de största energiföretagen i Tyskland och Europa och förser cirka 5,5 miljoner kunder med bland annat el, gas och andra tjänster och produkter inom infrastruktur och energi. Produktionen av förnybar energi är en hörnsten i företagets tillväxt- och investeringsstrategi.

Det svenska teamet har full tillgång till tjänster, innovationer och spetskompetenser från EnBW-koncernen.

Ladda ner bild

Kontor

Kontor Falkenberg

EnBW Sverige AB
Åkarevägen 17
311 32 Falkenberg
Telefon: 010 454 08 90
Mail:

Org. nr 559132-8884

Kommunikation

Malin Englund
Kommunikationsansvarig

Telefon: 010-454-0883
Mail:Kontor Göteborg

EnBW Sverige AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
Telefon: 010 454 08 90
Mail:

Org. nr 559132-8884

Niels Reise
Press & Media

Mobilnummer: 076-1347179
Mail:Kontakta oss

Växel: 010 – 454 08 90

Öppettider vardagar: 08.00-17.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Mail:

Ladda ner bild

Mail-adresser till medarbetare på EnBW Sverige är generellt konstruerade enligt principen första bokstaven i förnamnet.efternamn@enbw.com. Ersätt å och ä med a, ersätt ö med oe.

Eller kontakta oss via formuläret:

Kontakta oss

Vill du jobba med förnybar energi på ett växande företag, skicka din spontanansökan till

I samband med ansökan ges samtycke till att personuppgifter behandlas enligt EnBWs hantering av personuppgifter

Vår historia

Ladda ner bild
Ladda ner bild

Med över 27 000 anställda är EnBW ett av de största energiföretagen i Europa och förser 5,5 miljoner kunder med energi och hållbara lösningar.

EnBW kommer från Baden-Württemberg, Tysklands sydvästligaste delstat med Stuttgart som huvudstad. Här finns innovativa industriföretag som Mercedes-Benz, IT-jättar som SAP och hjärtat för den världsberömda tyska verktygsindustrin. Här satsar vi konsekvent på utbyggnaden av förnybara energikällor. I Tyskland är vi redan en stark drivkraft bakom ”Energiewende” - energisystemets omvandling till förnybara och hållbara energikällor.

Vi har många års erfarenhet inom vindkraft. Våra tjänster sträcker sig över hela värdekedjan från planering, konstruktion, drift, underhåll, reparation till direkt marknadsföring av vindkraftparker.

Vi har hittills främst fokuserat på Europas största energimarknad hemma i Tyskland. Och nu startar vi en selektiv internationell expansion inom förnybar energi. Med grundandet av EnBW Sverige AB har vi utökat vårt engagemang för vindkraft på den svenska marknaden.

Ladda ner bild

Vindkraftparker

I Sverige finns bra tillgång till attraktiva vindlägen, hög kompetens och erfarenhet av att bygga vindkraft. Det råder en positiv inställning till förnybar energi, både politiskt och hos allmänheten.

EnBW gör en långsiktig satsning där vi fokuserar på vindkraft och solkraft.

Våra projekt

Policies

Environmental policy

Download

Occupational health and safety policy

Download

Quality policy

Download