Close Download image Share

Solenergi

Tillsammans gör vi solenergi till en bra affär!
Ladda ner bild

Det sägs att vi nordbor älskar solen så mycket för att den ofta lyser med sin frånvaro.

Men med våra moderna solceller kan vi skörda solens energi även hos oss! Solparker skyddar livsmiljöer för växter och djur och bidrar till biologisk mångfald. Vi söker kommuner, företag och lantbrukare som vill skörda solstrålar tillsammans med oss. Solenergi är perfekt för lokal elproduktion och ger betydande ekonomiska vinster till samhället. Solparker stabiliserar det lokala nätet. Tack vare att de kan byggas nästan överallt och på alla ytor både stort och smått kan de i form av ”svärmkraft” signifikant bidra till att sänka elkostnader i sin priszon. EnBW älskar solenergi och vi är en av dess största producenter i Europa. Prata med oss så berättar vi mer om vad solenergin kan göra för dig och hur vi kan hjälpa till!

Ladda ner bild

EnBWs första solcellsanläggning anlades 1984, vilket är ganska länge sedan i solcellsvärlden. Idag är solenergi en av grundpelarna inom förnybar energi och en viktig del av den globala energiomställningen. Och vi på EnBW vill se till en betydande expansion av solenergin. Våra moderna kiselsolceller är föroreningsfria och vi planerar för en framtida tillverkning i Europa.

EnBW är mest känd som en av Europas stora inom land- och havsbaserad vindkraft. Men vårt engagemang inom solenergi växer snabbt och stadigt i den mån att solceller nu har blivit en huvudpelare i vår framtidsstrategi. Solenergi är perfekt för kommuner, företag och lantbrukare för att öka produktionen av förnybar energi i större skala – precis som många medborgare redan gör i det lilla på sina hustak därhemma. EnBW stöder dem med drivkraft, partnerskap och innovativa produkter.

Ladda ner bild

Solparker: skörda solstrålar där du bor

I mars 2021 togs vår solpark Weesow-Willmersdorf i full drift. Det är Tysklands största solpark och den är utvecklad och byggd helt utan stöd eller subventioner. I mars i år följde två nya projekt i Brandenburg utanför Berlin: solparken Gottesgabe och solparken Alttrebbin. Med en total effekt på cirka 500 MW kan de förse hela 140 000 hushåll med el. Ljus- och klimatförhållanden är inte olika de i södra Sverige, vilket ger en aning om vad som är möjligt även här hemma. Vår rekordpark är först med att använda batterilager, vilket gör anläggningen särskilt intressant sett från ett svenskt perspektiv. Med en kapacitet på 3,9 megawattimmar vardera är de avsedda för vinterdagar med lite dagsljus, dvs. de lagrar solenergin och täcker sedan transformatorstationernas och växelriktarens egna behov under natten. På detta sätt kan vi göra solkraften mer kontinuerligt tillgänglig.

Ladda ner bild

Ljudlösa och bra för människor och miljön

Våra solparker är inte bara bra för människor utan även för miljön. EnBWs solcellssystemen är utsläppsfria och ljudlösa. Och förutom en miljövänlig elproduktion, skapar solcellsparkerna skyddade livsmiljöer för växter och djur och bidrar till artskydd. Ytor som används för solparker är också idealiska som betesmark och för biodling. Efter solparkens livslängd blir alla delar helt nedmonterade och området kan användas helt opåverkat.

Ladda ner bild

Partnerskap på ögonhöjd

Med EnBW som partner får du ett av Europas mest erfarna och professionella solcellsföretag vid din sida som inte bara har ett gott grepp om tekniken och ekonomin. Vi har hela lokalsamhällets intresse i åtanke. Vi följer projektet från den första idén till den sista driftdagen efter cirka 30 år - och tar sedan hand om den noggranna nedmonteringen. Vi säkrar ytorna, ser till att utarbeta expertutlåtanden, löser de juridiska frågorna - och kostnaderna - för hela planeringsprocessen av markanvändning enligt kommunens regelverk, organiserar och övervakar byggandet och tar hand om systemets drift och underhåll. Marknadsföringen av solenergin på elbörsen ligger också i våra händer.

Alla tjänster definieras exakt av oss i avtalet. Byggnadsrisken ligger helt och hållet hos oss. Samtidigt förblir vi alltid din partner på ögonhöjd: vi är alltid tillgängliga för dina frågor och engagerade i dina specifika kommunala mål.

Ladda ner bild

Solceller är bra för den lokala ekonomin

Solcellsparker byggs ofta på mark som annars inte är tillräckligt produktiv för lantbruk eller som inte kan användas för andra ändamål. På så sätt förbättras dessa ytors värde avsevärt genom produktion av solenergi. Om marken ägs av en kommun kan den få nya hyresintäkter. Dessutom bidrar en solpark till det lokala näringslivet genom uppdrag till regionala företag - oavsett om det gäller teknik, landskapsarkitektur eller jordbruk.

Ladda ner bild

Solenergins effekter för lokalsamhället

Byggandet av en solcellspark är alltid en fråga för hela befolkningen i din region. Därför vill vi ha en dialog med hela lokalsamhället redan på ett tidigt stadium för att uppnå ett brett samförstånd. Vi har en dokumenterad och gedigen erfarenhet av lokal samverkan och dialog. EnBW arbetar också med en rad olika modeller genom vilka kommuner, företag och lokala initiativ kan bli involverade i solenergiprojekt.